Andere subsidie isolatie en warmtepomp

De subsidieregelingen voor isolatie en warmtepompen is sinds 1 januari veranderd. Ook is het budget verlaagd. In 2020 was er ongeveer 180 miljoen euro beschikbaar, in 2021 wordt dat 125 miljoen euro.

Sinds 1 januari is er één subsidieregeling gekomen, de ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie). Deze geldt voor het isoleren van de woning en voor het aanschaffen van warmtepompen, zonneboilers en aansluiting op een warmtenet.

Voor een subsidie moeten minimaal twee isolatiemaatregelen worden uitgevoerd, of één isolatiemaatregel plus de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler. Wie een warmtepomp of zonneboiler wil aanschaffen of zich laat aansluiten op een warmtenet kan volstaan met één maatregel. De subsidie kan pas worden aangevraagd als de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald. De precieze voorwaarden worden op 4 januari door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gepubliceerd. Dan kan ook de subsidie worden aangevraagd.

Versobering

Vergeleken met de oude regeling zijn enkele zaken versoberd. Zo is het maximale subsidiebedrag voor isolatie verlaagd. De subsidie voor waterzijdig inregelen van de centrale verwarming is vervallen. Dit waterzijdig inregelen is sinds 2020 verplicht bij het vervangen van de cv-ketel. Nieuw is de subsidie voor de aansluiting van een woning op een warmtenet.