Betaalt de belasting mee aan mijn traplift?

Voor mijn partner, die invalide is, zijn er in onze huurwoning aanpassingen aangebracht. Het gaat om een traplift en een speciaal zitbad. Die kosten samen 8.000 euro. Moeten we die post in onze aangifte verwerken?

Deze kosten vallen niet meer onder de specifieke zorgkosten; u mag ze dus niet als aftrekpost opvoeren. Maar dat betekent niet altijd dat u geheel voor de kosten moet opdraaien. In het geval uw arts ook vindt dat u een traplift nodig heeft, kunt u de gemeente vragen om mee te betalen. Tenslotte heeft de gemeente er ook baat bij dat u thuis kunt blijven wonen. U kunt dan kiezen voor zorg in natura. Dat betekent dat u een traplift van de gemeente krijgt toegewezen. Meestal gaat het dan om een standaard model, omdat de meeste gemeentes maar met één leverancier zaken doen. Je hebt dus geen keuze.

Maar u kunt mogelijk ook via de WMO een persoongebonden budget (PGB) krijgen, waarmee u de  traplift en het bad  zelf koopt. Ook dan is een medische indicatie nodig. In dat  geval moet u wel maandelijks een eigen bijdrage betalen.  De termijn kan tot 39 maanden oplopen. Naarmate u meer inkomen hebt, wordt die hoger. Let dus goed op dat u uiteindelijk niet het hele bedrag aan aanschafkosten gaat betalen. Dan heeft het geen zin een PGB aan te vragen. Er zijn plannen de eigen bijdrage voor de WMO in 2020 te beperken voor de hogere inkomens.

De hoogte van de eigen bijdrage voor uw PGB is afhankelijk van uw leeftijd, thuissituatie en  inkomen. Voor een gemiddeld huishouden kan die tot 200 euro per maand oplopen.