Huur opzeggen na overlijden?

Oudere man
Getty Images

Mijn tante is anderhalve week geleden overleden. Ik ben een van de erfgenamen en mij is gevraagd om alles te regelen. Mijn tante woonde in een huurappartement. Ik vroeg mij af hoe het zit met het wel of niet opzeggen van de huur. En als ik opzeg, aanvaard ik daarmee haar nalatenschap; ik weet nog niet of zij eventueel schulden had.

Ik begrijp dat uw tante alleen woonde. Volgens de wet eindigt de huur van een woning in dat geval automatisch aan het einde van de tweede maand na overlijden. De huurovereenkomst kan in afwijking hiervan ook al eerder, namelijk tegen het einde van de eerste maand na overlijden, worden opgezegd. Dit mag niet in het nadeel van de erfgenamen uitwerken.

Verder is het zo dat er in de huurovereenkomst iets anders kan zijn opgenomen dan wat in de wet staat vermeld en bijvoorbeeld bepaald is dat de huur niet automatisch binnen de wettelijke twee maanden na overlijden eindigt. U heeft dan als erfgenamen recht op een langere voortzetting van de huur. Bedenk daarbij wel dat ook de huurbetalingen langer zullen doorlopen.

De huur zal dan eindigen na opzegging door u/de erfgenamen. Als u de executeur bent (en zeer waarschijnlijk ook als u de boedelgevolmachtigde bent) en u laat zonder overleg met de erfgenamen de huur langer doorlopen dan wellicht noodzakelijk is, zou u overigens verweten kunnen worden dat u de huur niet op tijd heeft opgezegd en kan u mogelijk voor de extra kosten moeten opdraaien. 

En voor wat betreft uw vraag over de aanvaarding het volgende. Het opzeggen van de huur wordt niet gezien als een daad van zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Oftewel: ook na het opzeggen van de huur kan een erfgenaam de nalatenschap alsnog beneficiair aanvaarden. 

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud
Auteur 
  • Mr. Nicole Goud