Huurders stappen vaker naar huurcommissie

Huurders stappen vaker over naar huurcommissie
Getty Images

Het aantal geschillen bij de huurcommissie over de woningwaardering is in 2022 met de helft toegenomen vergeleken met 2021. Het aantal zaken rond gebreken aan woningen steeg met een derde. In iets meer dan veertig procent van de geschillen hebben huurders gelijk gekregen.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Huurcommissie. Gewonnen zaken door huurders leidden veelal tot een huurverlaging van meer dan honderd euro per maand. Van de verhuurders werden woningcorporaties veel vaker in het gelijk gesteld dan particuliere verhuurders.

In 2022 ontving de Huurcommissie 3.571 bezwaren tegen de huurverhoging, 3.961 geschillen rond gebreken en 2.154 puntgeschillen. Bij deze laatste geschillen zijn huurder en verhuurder het niet eens over het aantal punten volgens het woningwaarderingsstelsel.

Ruim 12.000 zaken zijn in 2022 aan de Huurcommissie voorgelegd voor een uitspraak. Ruim tienduizend keer deed de Huurcommissie uitspraak. In het begin van het jaar werd de helft van de geschillen afgedaan binnen de wettelijke termijn van vier maanden. In de loop van het jaar steeg dat percentage richting negentig procent.

Bron: Huurcommissie

Auteur 
  • Perry van Dijk