Meer conflicten met aannemers

www.arag.nl/nieuws/juridische-conflicten-met-aannemer-door-onduidelijkheid-offerte/
Getty Images

Bijna de helft van de huiseigenaren die bezig zijn met verduurzaming, leest de offerte van een aannemer niet goed genoeg door. Onduidelijkheid over de afspraken leidt vervolgens steeds vaker tot juridische conflicten.

Dit concludeert juridisch probleemoplosser ARAG op basis van onderzoek onder duizend Nederlanders. Een op de drie consumenten heeft te maken gehad met tegenvallers tijdens de verduurzaming. De grootste problemen zijn de wachttijd (20 procent) en een gebrek na de oplevering (11 procent). Twee derde heeft bovendien het idee altijd te veel te moeten betalen. Dit alles leidt tot oplopende irritaties die uitmonden in juridische conflicten. Zo heeft ARAR het aantal geschillen rondom zonnepanelen in één jaar tijd zien verdrievoudigen van 217 gevallen in 2021 naar 698 in 2022. Dit jaar staat de teller al op 752.

ARAG wijst erop dat de schuld lang niet altijd bij de aannemer ligt. Consumenten vergeten vaak de offerte goed door te nemen. Slechts iets meer dan de helft neemt ruim de tijd om de offerte goed te checken. 43 procent vindt de gemaakt afspraken vaak onduidelijk. Zij laten na om door te vragen en alles goed op papier ter zetten voordat ze verder gaan met de aannemer. Dit leidt tot problemen.

Huurders

Onder huurders is verduurzamen veel minder populair. Zestig procent heeft geen plannen of weet niets van verduurzamingsplannen van de huisbaas. Veel huurders betalen zelf de energierekening. Zij zijn dus gebaat bij energiebesparende maatregelen, maar zijn hiervoor afhankelijk van de verhuurder. Bijna negen van de tien huurders weet niet dat zij rechten hebben om verduurzaming te eisen. Het loont vaak om met de verhuurder in gesprek te gaan over verduurzaming. Aan de andere kant willen niet alle huurders dit omdat het doorvoeren van energiebesparende maatregelen vaak leidt tot een huurverhoging. Nog niet één op de vijf huurders is bereid meer huur te betalen voor een lagere energierekening.

Bron: ARG

 

Auteur 
  • Perry van Dijk