Ook bij huurtoeslag veel mis

Geld moeten 'terugbetalen' dat nooit ontvangen is. Ten onrechte worden beschuldigd van fraude. Ook bij de huurtoeslag gaat veel mis. Dit meldt de Woonbond op basis van meldingen die zijn ontvangen bij het Meldpunt Huurtoeslag. Dit Meldpunt blijft tot het eind van het jaar open.

De Woonbond heeft verhalen van 465 melders ontvangen. Een deel van hen is ook gedupeerd bij de Kinderopvangtoeslag. Bij andere melders gaat het vaak om de problemen met de huurtoeslag in combinatie met de zorgtoeslag. Niet alle melders worden beschuldigd van fraude. Wél speelt dan een terugvordering die onrechtmatig is of onrechtvaardig. Veel melders hebben geen enkele vorm van compensatie of erkenning gekregen.

Onrechtvaardig
Sommige terugvordering zijn niet onrechtmatig, maar wel onrechtvaardig. Een voorbeeld daarvan is de wettelijk verplichte transitievergoeding die een werknemer ontvangt na ontslag. Voor de huurtoeslag is die vergoeding 'gewoon inkomen'. Dat betekent dat de ontvanger van de transitievergoeding plotseling een hoger inkomen heeft en huurtoeslag moet terugbetalen. Het terug te betalen bedrag is vele malen hoger dan de ontvangen ontslagvergoeding.
Een ander voorbeeld is als een volwassen kind tijdelijk bij de ouders intrekt, bijvoorbeeld als een tijdelijk huurcontract afloopt. Het inkomen van het kind wordt dan bij het inkomen van de ouder opgeteld en daardoor moet een heel jaar huurtoeslag worden terugbetaald.

Bron(nen):