Van het gas af: dit betekent het voor u

In 2050 moeten alle woningen van het gas af zijn, maar wat is er voor nodig? En vooral: wat betekent het voor uw portemonnee?

Verduurzaming van de woningen in Nederland – een onderdeel van het Klimaatakkoord – is een omstreden onderwerp. Verschillende nieuwsmedia berichtten dat de belasting op aardgas met 75 procent moet stijgen om particulieren, woningcorporaties en bedrijven over de streep te krijgen om alle woningen gasvrij te maken. Dat laatste lijkt vrijwel zeker te gebeuren.

Wat betekent verduurzaming van de woning

Voor verduurzaming van een woning is het volgende nodig:

  • Isolatie van de woning om het energieverbruik terug te dringen.
  • Een andere energiebron, bijvoorbeeld een warmtepomp of warmtenet.

Het Klimaatakkoord

Het kabinet wil de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met 49 procent verminderd hebben ten opzichte van 1990. Voor verschillende sectoren – Industrie, Mobiliteit, Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en Landbouw & Landgebruik – is een klimaattafel opgericht. Hierin zijn de belangrijkste partijen vertegenwoordigd die een bijdrage kunnen leveren aan realisatie van het Klimaatakkoord.

Voormalig PvdA-leider Diederik Samson heeft de leiding over de klimaattafel ‘Gebouwde Omgeving’, waar de woningen in Nederland onder vallen. Op kennisplatform Duurzaam Gebouwd en in een interview met BNR lichtte hij zijn plannen toe.

De doelen van het Klimaatakkoord

  • Aan het einde van de huidige kabinetsperiode (2021) jaarlijks 50.000 bestaande woningen verduurzamen.
  • Ook moeten jaarlijks 50.000 gasvrije nieuwbouwwoningen opgeleverd worden.
  • In 2030: 2 miljoen woningen verduurzamen.
  • In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het gas af zijn.

Wat is nodig om deze doelen te behalen?

Verduurzaming van het woningaanbod in Nederland moet in de eerste plaats vanuit de industriële sector komen. Om te beginnen, zal zij moeten zorgen voor betaalbare manieren om woningen op een dusdanige manier te verduurzamen dat de bewoner/eigenaar hier voordeel bij heeft.

Bewustzijn creëren

Om de doelen van het Klimaatakkoord te behalen, moeten Nederlanders zich bewust worden van het belang hiervan voor het milieu. Niet minder belangrijk is het realiseren dat zij er zelf ook beter door kunnen worden: aanpassing van de woning kan de energiekosten flink verlagen.

Warmtepompen

Een warmtepomp is een alternatief voor aardgas om een woning te verwarmen. Er zijn echter nog te weinig warmtepompen die een minder goed geïsoleerd huis op een efficiënte, goedkope en stille manier te verwarmen.

Warmtenetten

Ook een warmtenet is een alternatief voor aardgas: een stelsel van leidingen die warm water door het huis transporteren. Tegenwoordig komt veel van de warmte van kolencentrales af, maar in de toekomst moet de warmte van meer verschillende bronnen komen. Denk hierbij aan geothermie, restwarmte en verbranding van biomassa.

Isolatie

Een woning moet snel volledig geïsoleerd kunnen worden, zonder dat het huis op z’n kop hoeft of de bewoner het huis hoeft te verlaten. Zonder isolatie is het vrijwel onmogelijk om met alternatieve warmtebronnen het energieverbruik terug te dringen.

Samenwerking

Samson benadrukte in een interview met Duurzaam Gebouwd al dat de benodigde technologie voor al deze zaken bestaat. Waar het volgens hem nog aan ontbreekt, is samenwerking tussen de verschillende industrieën. Er is niet één goede technologie om aardgas te vervangen: ze zijn allemaal nodig en moeten elkaar aanvullen.

Dit betekent het voor uw portemonnee

De berichten rond de belastingverhoging roepen allerlei vragen en scenario’s op. De Volkskrant meldde bijvoorbeeld dat huishoudens per jaar honderden euro’s duurder uit zullen zijn.

Volgens Samson is dit niet juist. De belastingverhoging op aardgas wordt gecompenseerd door een verlaging van de stroomheffing. Een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 1.300 kuub aardgas en 3.000 Kilowattuur elektriciteit. Na verduurzaming van de woning ligt het gasverbruik veel lager en zullen de kosten afnemen. Onder de streep zijn huishoudens dan uiteindelijk goedkoper uit.

Wel zal de verduurzaming van woningen om een investering vragen. In de eerste plaats is die investering gericht op isolatie van de woning, waarmee op lange termijn het energieverbruik teruggedrongen kan worden. Zo’n investering vereist veel geld, maar wellicht dat u het geld hiervoor kunt lenen. Omdat u meerdere jaren profijt zult hebben van de verduurzaming, moet u deze investeringskosten over meerdere jaren spreiden.

Het maandbedrag dat ontstaat door de lagere energierekening en de investeringskosten per maand bij elkaar op te tellen, moet volgens Samson resulteren in een financieel voordeel voor de bewoner/eigenaar van de woning.

Bronnen: Duurzaam Gebouwd & BNR