Verloren huurtoeslag

Vraag van de week

Een kleine koopsom keerde uit. Van dit bedrag heb ik een lijfrente moeten kopen. Deze keert mij bruto € 83 per maand uit. Door dit extra inkomen heb ik nu ineens geen recht meer op huurtoeslag en moet ik de € 142 huurtoeslag die ik maandelijks in 2016 (€ 159 in 2017) kreeg, terugbetalen; dat is toch niet redelijk?

Het klopt dat als uw inkomen in 2016 boven de grens van € 21.100 uit is gekomen, u achteraf het volledige recht op huurtoeslag verliest en het teveel ontvangen bedrag moet terugbetalen. Het is wel een opvallend verschil: € 142 huurtoeslag per maand ontvangen met een inkomen van € 20.654 bruto per maand en geen huurtoeslag omdat u € 83 per maand teveel inkomen hebt.

De grenzen van de huurtoeslag zijn echter hard. Als alleenstaande mag u in 2016 niet meer inkomen hebben (ontvangen) dan € 21.100 (€ 21.200 in 2017) en (echt)paren niet meer dan € 30.050 (€  31.175 in 2017). Hebt u één euro meer inkomen, dan vervalt de gehele huurtoeslag. De huurtoeslag vervalt ook als u teveel vermogen hebt (meer dan € 25.000 per persoon op 1 januari 2017). Ook voor de huur zijn er grenzen, die moet minimaal € 221 per maand zijn of maximaal € 710. Tenminste als u op dit moment al huurt. Gaat u huren en hebt u een inkomen van minder dan de inkomensgrens voor de huurtoeslag, dan mag de huur niet hoger zijn dan € 592,55 per maand.

Alleen wanneer er een bijzondere situatie is, zoals de (onvrijwillige) afkoop van een klein pensioen (minder dan € 465,94 bruto per jaar) kunt een Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag aanvragen. Hiermee vraagt u de Belastingdienst geheel of gedeeltelijk geen rekening te houden met de eenmaligheid van de inkomenstoename.
Voor u telt dat als u de vijf jaar waar u maandelijks € 83 bruto lijfrente ontvangt voorbij zijn, u dan met de dan geldende regels voor huurtoeslag weer een poging kunt wagen om opnieuw huurtoeslag aan te vragen. Dit, tenzij de regels eerder wijzigen. Nu zit er niets anders op dan de huurtoeslag waar u geen recht op hebt gehad terug te betalen.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.