Wilt u wonen met zorg? Kom dan NU in actie!

Wonen met zorg onder handbereik bestaat nauwelijks meer sinds de verzorgingshuizen op slot gingen. Daar komt nu verandering in. Dit voorjaar komt er een stimuleringsregeling die de bouw van woningen met zorg moet vlottrekken. En dat is héél goed nieuws.

De regeling wordt dit voorjaar opengesteld. Vindt u dat er in uw gemeente te weinig seniorenwoningen zijn die wonen en zorg combineren? Dan is dit hét moment om uw college of de betrokken wethouders te attenderen op deze regeling.

Hofje of oud schoolgebouw

We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Maar hoe doe je dat, als je bijvoorbeeld na een heupoperatie niet goed meer uit de voeten kan? Soms lukt thuis wonen niet, maar is het ook niet nodig om naar het verpleeghuis te verhuizen. Ook de regering ziet nu onder ogen, dat er een groeiende behoefte is aan een nieuw type appartementen of woningen waarin zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijkheid worden gecombineerd. Denk dan bijvoorbeeld aan wonen in een hofje, of in een verbouwd schoolgebouw met appartementen voor ouderen.

Risico's beperken

Er moeten veel meer van dit soort woonvormen komen vindt de overheid, maar gemeenten, banken en investeerders deinzen voor de investeringen terug. De financiële risico's zijn groot en de opbrengst is beperkt. De regeling die minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) voor ogen hebben, maakt het risico voor investeerders een stuk kleiner. Naar schatting kunnen met deze subsidie in 2019 tussen de 70 en 90 woonzorg-projecten worden opgestart.

Ook voor de kleine portemonnee

Het gaat om vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorg-arrangementen voor mensen met een laag inkomen of een middeninkomen. Levensloopbestendige - of gemakkelijk aanpasbare woningen, zowel huur- als koop. Per project gaan de ministers uit van minimaal 5 appartementen/woningen en maximaal 40. De bedoeling is, dat wie hier woont, minder zorg en ondersteuning nodig heeft en minder risico loopt om te vereenzamen.