PlusOnline.nl maakt gebruik van cookies: functioneel, om instellingen en voorkeuren te onthouden, voor beter en eenvoudiger navigeren en inloggen; analytisch, om bezoeken bij te houden en te bestuderen; voor commerciële doeleinden, om bij te houden hoe vaak bepaalde advertenties zijn getoond en geklikt; voor targeting doeleinden, om advertenties op uw interesses te kunnen aanpassen en zodat andere sites ook gerichte advertenties kunnen tonen. Door hiernaast op akkoord te klikken, of door gebruik te blijven maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Akkoord

Wat valt er onder het eigen risico van de zorgverzekering?

De eerste zorgkosten die mensen maken, betalen ze zelf. Maar wat valt er precies onder het eigen risico? En wanneer betaal je een eigen bijdrage?

Wie gebruikmaakt van zorg, moet in de meeste gevallen de eerste rekeningen zelf betalen door het wettelijk verplichte eigen risico. In 2017 bedraagt dit €385, maar in ruil voor een premieverlaging kunt u dit ophogen. Uit onderzoek van zorgverzekeraar VGZ en TNS Nipo blijkt echter dat een op de vijf mensen zorg mijdt vanwege vermeende hoge kosten. Tegelijkertijd is er veel onduidelijkheid over kosten die voor eigen rekening komen. Zo weet een derde van de ondervraagden niet dat de kosten voor de huisarts bijvoorbeeld niet onder het eigen risico vallen.

Daarom zetten we de belangrijkste zaken voor u op een rij. Deze lijst is niet volledig. Twijfelt u of de kosten voor bepaalde zorg, medicijnen of hulpmiddelen in 2017 onder het eigen risico vallen? Informeer dan bij de betreffende zorgverlener.

Ook een eigen bijdrage
Naast het eigen risico geldt voor sommige kosten een eigen bijdrage. Dat is belangrijk, want u betaalt beide. Het is dus niet zo dat zaken waarvoor u een eigen bijdrage betaalt, van uw eigen risico afgaan. Een voorbeeld. Voor hoortoestellen geldt in 2017 een eigen bijdrage. Stel dat u een hoortoestel koopt van €750 daarvoor betaalt u de eigen bijdrage van: 25 procent van €750 = €187,50 + het eigen risico van € 385 = €572,50. U krijgt vergoed: €177,50.

U betaalt het eigen risico een keer per jaar, maar voor de eigen bijdrage geldt deze beperking niet.

Nare verrassing
Zorgverzekeraars mogen het eigen risico tot vijf jaar na ontvangst van de rekening op hun klanten verhalen. Ook als ze zijn overgestapt naar een andere maatschappij. Zo lang duur het meestal niet, maar de rekening voor het eigen risico komt wel vaak als een nare verrassing aan het einde van het jaar. Steeds meer verzekeraars bieden inmiddels de mogelijkheid om gespreid te betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voowaarden.

Alsnog overstappen
Sommige aanvullende verzekeringen bieden een (gedeeltelijke) vergoeding voor de kosten die onder de eigen bijdrage vallen. Overweegt u over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? Dat kan alleen nog als u uw vorige polis heeft opgezegd voor 1 januari 2017. U hebt in dat geval tot 1 februari de tijd om een andere zorgverzekeraar uit te kiezen.

Wat valt niet onder het eigen risico?
- Bezoek aan de huisarts of huisartsenpost
- Hulpmiddelen in bruikleen
- Zorg voor minderjarigen
- Griepprik voor 60-plussers
- Zorg vanuit de Wet langdurige Zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- Zorg die door aanvullende verzekering vergoed wordt, bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen of extra behandelingen voor fysiotherapeut

Wat valt wel onder het eigen risico?
- Medicijnen
- Bloedprikken
- Ambulancevervoer
- Ziekenhuisopnames
- Ziekenhuisoperaties

Er geldt een eigen bijdrage voor:
Bepaalde geneesmiddelen > verschilt (informeer bij uw apotheker of kijk op medicijnkosten.nl)
Hoortoestellen / kunstgebitten > 25 procent van de kosten
Orthopedische schoenen > €136,50 per paar
Overige hulpmiddelen > verschilt (informeer bij de verstrekker of kijk op hulpmiddelenwijzer.nl)
Pruiken > alle kosten boven de €418,50
Ziektevervoer > €98 per jaar

Nieuw in 2017:

Eerstelijnsverblijf
U hebt recht op eerstelijns medisch noodzakelijk verblijf als u tijdelijk niet thuis kunt wonen, maar u niet naar het ziekenhuis of een zorginstelling hoeft voor een medisch specialistische behandeling.  Het eerstelijnsverblijf omvat de noodzakelijke verpleging, verzorging en/of paramedische zorg. Eerstelijnsverblijf mag plaatsvinden in een instelling waar de zorg onder verantwoordelijkheid van een arts valt. Zoals een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. Eerstelijnsverblijf is ook voor mensen die zorg nodig hebben in de laatste levensfase als het niet meer verantwoord is deze zorg thuis te verlenen.

Oefentherapie voor de behandeling van etalagebenen
U krijgt in 2017 een vergoeding voor oefentherapie (looptraining) voor perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (ook wel etalagebenen genoemd) vanuit de basisverzekering. U hebt vanaf de eerste behandeling recht  op deze zorg tot maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.

Medisch specialistische zorg of extra plastische chirurgie
U krijgt in 2017 voor plastische chirurgie ook een vergoeding uit de basisverzekering voor:

- Een borstprothese bij het ontbreken van borstvorming (agenesie/aplasie van de borst) bij vrouwen en bij man-vrouw transgenders.
- Een bovenooglidcorrectie wanneer uw zicht ernstig is beperkt door verworven verslapping of verlamming van de bovenoogleden.
- Een medisch noodzakelijke besnijdenis (circumcisie).

Reactie toevoegen

31 Comments

Door Ron (niet gecontroleerd) op wo, 14-12-2016 - 13:02

Nuttig artikel!
Hoe weet ik in hoeverre de kaakchirug onder de zorgverzekering valt en gaat dat dan eerst van het verplichte eigen risico af?

Door Carla Eier (niet gecontroleerd) op wo, 14-12-2016 - 01:29

Waar blijft die buikwand correctie na een gpb behandeling

Door Kor (niet gecontroleerd) op di, 13-12-2016 - 18:24

Poliklinische behandelingen worden in dit artikel niet genoemd

Door eni (niet gecontroleerd) op zo, 11-12-2016 - 22:23

de rekening van het ziekenhuis word standaard in het nieuwe jaar pas aan de zorgverzekeraar verstuurd waardoor ik dus nooit weet wanneer ik door mijn eigen bijdrage ben en ik voor mijn steunkousen van 66.-euro per paar zelf moest betalen terwijl achteraf bleek dat ik al door mijn bijdrage heen was en ik ze vergoed had moeten krijgen, maar het ziekenhuis voor mijn behandeling dit pas heeeel laat declareert in het volgende jaar?volgens mijn man doen ze dat expres om maar te kunnen vangen.
snapt U het nog nou ik niet.

Door P.A.schatteleijn (niet gecontroleerd) op zo, 11-12-2016 - 18:10

En hoe zit het met de vergoedingen van steunkousen bij varices op voorschrift van de huisarts?

Door Willyk (niet gecontroleerd) op zo, 11-12-2016 - 13:55

Hulpmiddelen in bruikleen werden voorheen vergoed, maar moet je tegenwoordig zelf betalen!

Door Hans (niet gecontroleerd) op zo, 11-12-2016 - 12:22

De macht van de zorgverzekeraars moet worden gebroken. Ga voor het Nationaal Zorgfonds.
Geen eigen risico, een boete op ziek zijn. Weg met de torenhoge reserves en inkomens 1,2 miljoen van bestuurders en weg met een half miljard per verzekeraar aan reclamekosten.

Door joep (niet gecontroleerd) op vr, 1-4-2016 - 19:56

de verzekeringen kijken eerst waar zij het meest kunnen plukken.en dan moeten de verzekerden het meest bij dragen.
of je het kan betalen daar geven zij niet om,ze zijn nu voor zich zelf lekker bezig.

Door A.Wagenaar (niet gecontroleerd) op do, 11-2-2016 - 14:40

Ik neem aan dat > groter dan betekend?

Door Anonymous (niet gecontroleerd) op wo, 10-2-2016 - 15:48

te belachelijk voor woorden we beginnen het al normaal te vinden de belachelijke bedragen die ieder van ons kwijt is aan niets waar je wat aan hebt.ik word kotsmisselijk van de graaicultuur bij de zorg.