Meer hypotheken voor verduurzaming

Leningen en hypotheken
Getty Images

Steeds meer banken passen hun hypotheken aan om verduurzaming te vergemakkelijken en te stimuleren. Dit blijkt uit onderzoek van financieel onderzoeksbureau MoneyView.

Inmiddels wordt het energiebespaarbudget bij 85 procent van de hypotheken aangeboden. Een apart duurzaam leningdeel is minder gebruikelijk, dit is mogelijk bij dertig procent van de producten. Korting op basis van het energielabel is bij eveneens dertig procent van het aanbod een optie. MoneyView noemt het opvallend dat in de jaren dat de hypotheekrentes bleven dalen de kortingen voor gunstige energielabels veelal mee daalden. Vanaf 2022 stijgen de hypotheekrentes weer, maar blijven de energielabelkortingen achter. Sterker nog, in heel 2023 heeft geen enkele aanbieder een verhoging van de labelkorting doorgevoerd, aldus MoneyView.

Minimaal label C

Bij de korting op basis van energielabel valt de Volksbank op. Deze bank introduceerde een nieuw product, waarin de rentetarieven volledig afhankelijk zijn van het energielabel. Hypotheekverstrekker bijBouwe gaat nog verder: de woning moet tenminste energielabel C hebben of het moet mogelijk zijn om de woning met een verbeterplan naar minimaal dit label te brengen. Voor een huis met een slechter label of een huis zonder verbeterplan is het niet mogelijk geld te lenen bij bijBouwe.

De onderzoekers van MoneyView vragen zich af of dit op termijn niet voor een verstoring van de huizenmarkt gaat zorgen. Als meer banken dit voorbeeld volgen, of nog strenger worden, kan de situatie ontstaan dat klanten voor energie-onzuinge woningen bijna nergens meer een hypotheek kunnen sluiten. Kopers zullen flink in de buidel moeten tasten om een woning te verbeteren naar het benodigde energielabel. In de huidige tijd, met een tekort aan woningen en steeds lagere maximale leningbedragen, kan je je afvragen of dit een wenselijke ontwikkeling is.

Auteur 
  • Perry van Dijk