Meer schade verhaald op criminele daders

Getty Images

Het lik-op-stuk beleid dat de Stichting Directe Aansprakelijkstelling aan Daders (DAAD) stimuleert, werkt goed. Plegers van criminaliteit, zoals winkeldiefstal en verzekeringsfraude, hebben vorig jaar 3,7 miljoen euro betaald voor de indirecte schade van hun daden. In 2020 was de verhaalde schade een miljoen minder.

Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. Het aantal slachtoffers van criminaliteit dat schade vergoed krijgt, groeit nog steeds. Het direct civiel aansprakelijk stellen van daders werkt en voor het slachtoffer zijn er geen kosten aan verbonden. De verhaalkosten en eventuele proces- en advocaatkosten worden namelijk ook op de dader verhaald.

In 2022 hebben ruim een kwart meer verhaalsacties plaatsgevonden dan in het jaar ervoor: 49.000 tegenover 38.500 in 2021. Het aantal afgeronde acties (26.600) is zelfs met vijftig procent gestegen. Het aantal aangesloten ondernemers is met zes procent gestegen naar 19.000.

Verzekeringsfraude

De Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling aan Daders (SODA) verhaalt de gemaakte onderzoekskosten om verzekeringsfraude vast te stellen. In 2022 heeft SODA 1100 verhaalsacties gedaan waarvan er 623 zijn afgerond. De totaal verhaalde schade in 2022 bedraagt ruim een miljoen euro.
Bij verzekeringsfraude hanteert SODA standaard bedragen. Fraude bij schade kost 532 euro, fraude bij acceptatie kost 101 euro. Sinds de start in 2016 heeft SODA al meer dan zesduizend zaken behandeld en is er ruim drie miljoen euro terugbetaald.

Bron: Verzekeraars.nl
 

Auteur