Misser in offerte niet bindend

Een verzekeraar die bij vergissing een te laag premiebedrag in een offerte vermeldt, hoeft deze offerte niet na te komen als de verzekerde kan weten dat er een vergissing is gemaakt.

Dat blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. Een man sluit in 2013 bij Reaal Levensverzekeringen een overlijdensrisicoverzekering met een dalend verzekerd bedrag af. De premie is 42,77 euro per maand. Zes jaar later vraagt hij hoeveel het kost om het eindkapitaal vanaf dat moment gelijk te houden. Volgens de offerte bedraagt de nieuwe premie 42,77 euro per maand. De verzekerde gaat hiermee akkoord. Op de nieuwe polis staat dat het verzekerde bedrag dalend is. De man belt over deze fout en krijgt een nieuwe offerte. Het verzekeren van een gelijkblijvend eindbedrag blijkt 82,46 euro per maand te kosten. Enkele weken later belt de verzekeraar. De offerte van 42,77 euro per maand wordt teruggedraaid omdat deze onjuist is. De verzekerde gaat hier niet mee akkoord en eist dat die offerte wordt nagekomen.

Juiste offerte

Bij de Geschillencommissie stelt de verzekerde dat hij er op mocht vertrouwen dat de offerte van 42,77 euro juist was. De Geschillencommissie ziet dat anders. De verzekeraar heeft voor twee verschillende verzekerde bedragen dezelfde premie gevraagd. Dat kan niet anders dan een vergissing zijn. De premies voor verzekeringen zijn gedaald, maar het is niet logisch dat een premie exact hetzelfde blijft als het risico verandert. Het is dan veel waarschijnlijker dat per ongelijk de oude premie is blijven staan. Een verzekerde moet dan gaan twijfelen en mag er niet op vertrouwen dat de offerte correct is. De verzekering hoeft de offerte daarom niet na te komen.

Bron(nen):