Schenkingsvrijstelling veel gebruikt

Nieuwe regel vindt veel aftrek

De extra verhoogde vrijstelling van € 100.000 is populair, notarissen zien een flinke toename van schenkingen.

Notarissen zien een toename van schenkingen met betrekking tot de eigen woning. Sinds 1 oktober 2013 hebben ontvangers van een schenking een extra verhoogde vrijstelling schenkbelasting van € 100.000 als de schenking(en) voor de eigen woning of aflossing hypotheek (rest)schuld worden gebruikt.

Aantal schenkingen stijgt

In een poll die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft gehouden onder 317 notarissen, gaf 42 van de deelnemers aan dat het aantal schenkingen flink was toegenomen. Bij 20 procent was het aantal schenkingen verdubbeld, 32 procent zag een lichte toename en bij 6 procent bleef alles bij het oude.

De extra verhoogde vrijstelling schenkbelasting geldt tot het einde van dit jaar.