En dan staat uw lening onder water

Een ‘onder water’-lening kan een precaire situatie tot gevolg hebben. Oversluiten naar een betere constructie is onmogelijk omdat de lening ‘onder water’ staat. En mensen die de pensioenleeftijd naderen kunnen in financiële problemen komen nadat de maandtermijn van hun lening verhoogd wordt.

De maandtermijn wordt rond het 60e levensjaar verhoogd, omdat de lening op 65- of 67-jarige leeftijd (afhankelijk van de aanbieder) afgelost moet zijn.

Wat is een ‘onder water’-lening?

Maar wanneer staat uw lening ‘onder water’? Wanneer u een lening afsluit, berekent de kredietverstrekker uw ‘Verantwoord Krediet Maximum’ (VKM). Zo kan worden beoordeeld hoeveel u verantwoord kunt lenen. Omdat het VKM wordt berekend op uw actuele persoonlijke en financiële situatie, betreft het een momentopname. En zoals niets in het leven zeker is, kan uw situatie gaandeweg wijzigen. Wanneer dit in negatieve zin is (denk aan scheiding, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid), dan heeft dat ook een negatieve invloed op de hoogte van uw VKM. Daarnaast is ook de norm levensonderhoud aan verandering onderhevig. Deze wordt jaarlijks verhoogd, met als gevolg dat uw afloscapaciteit (bij gelijkblijvende omstandigheden) lager wordt.

Huidige saldo hoger dan uw VKM?
Is het uitstaande saldo van uw lening hoger dan uw actuele VKM, dan staat de lening ‘onder water’. Het is dan niet mogelijk de lening over te sluiten naar een andere constructie met bijvoorbeeld lagere maandlast en/of rente, terwijl dit gezien de situatie wel wenselijk zou zijn.

Naderen pensioendatum

Het probleem kan zich met name voordoen bij senioren met een doorlopend krediet die de pensioendatum naderen. In het geval van pensioen dalen doorgaans de inkomsten en willen de kredietverstrekkers dat de lening is afgelost. Hierbij moet de klant een aantal jaar voor de pensioenleeftijd beginnen met 'afbouwen'. Dit houdt in dat de maandtermijn van de lening verhoogd wordt. De klant zou dit kunnen oplossen door de lening onder te brengen in een andere constructie (bijvoorbeeld een persoonlijke lening), maar dat kan alleen als de lening niet ‘onder water’ staat.

Stijgende rente

De rente van een doorlopend krediet kan gedurende de looptijd wijzigen. Stijgt de rente van uw doorlopend krediet? Dan zou het voordelig zijn om uw krediet onder te brengen bij een aanbieder met een lagere rente. Dit verkort de looptijd waardoor u eerder klaar bent met aflossen. Staat de lening echter ‘onder water’, dan zijn kansen op een eventuele besparing meestal verkeken.  

Wat kunt u eraan doen?

Voorkomen is beter dan genezen. Houd daarom rekening bij het afsluiten van een lening met veranderende omstandigheden, zodat de lening in de meeste gevallen betaalbaar blijft. Sluit geen lening af die dicht of op het VKM zit. Breng een aantal scenario’s in kaart die weergeven hoe uw inkomsten en uitgaven eruit zien wanneer situaties als scheiding, werkloosheid of ziekte zich voordoen. Laat u desgewenst adviseren door een deskundig adviseur.

Wacht niet te lang

Diverse aanbieders krijgen inmiddels zoveel vragen van klanten, dat zij de informatievoorziening aanzienlijk hebben vergroot. Tevens zijn er een aantal partijen in de markt die onder bepaalde voorwaarden leningen die ‘onder water’ staan voor herfinanciering accepteren.

Neem contact op
Neem contact op met uw bank, financieringsmaatschappij of intermediair. Wanneer u tijdig aan de bel trekt en in conclaaf gaat met een van de genoemde partijen, dan is de kans groter dat er iets geregeld kan worden om precaire situaties voor te zijn. De bank of financieringsmaatschappij heeft er namelijk doorgaans ook niets aan wanneer de lening in de achterstand raakt. Bedenk dus goed dat het zoeken van een oplossing niet enkel in uw eigen belang is, en dat uw onderhandelingspositie soms beter is dan u denkt.