Extra aflossen: hoe werkt dat

Tot een paar jaren geleden waren banken niet ingesteld op extra aflossingen. De laatste jaren zijn ze de procedures aan het vereenvoudigen omdat er steeds vaker verzocht wordt om extra af te lossen op hypotheken. In dit artikel licht ik toe hoe de werkwijze is van de drie grootste banken.

Door de sterk gedaalde huizenprijzen gaan steeds meer huiseigenaren extra aflossen. Over 2013 heeft marktleider Rabobank 60% meer extra aflossingen ontvangen ten opzichte van het jaar 2012. De zeer lage spaarrente van dit moment is een extra reden om een deel van het spaargeld te gebruiken om de hypotheekschuld te verlagen. Hieronder treft u een overzicht aan van de werkwijzen van de drie grootste hypotheekverstrekkers van Nederland, namelijk Rabobank, ABN Amro en ING.

Alle drie de banken wijzen u via hun website of in een persoonlijk gesprek op de opties en de gevaren van het extra aflossen. Het is namelijk niet in alle gevallen verstandig om extra af te lossen op de hypotheek. Ga een gesprek aan met uw hypotheekadviseur voordat u extra af gaat lossen.

Werkwijze extra aflossen Rabobank

Bij de Rabobank kunt u ieder jaar standaard 20% aflossen van de oorspronkelijke hoofdsom. Er zijn in het verleden hypotheken verstrekt waarin een ander percentage is vastgelegd. In de hypotheekvoorwaarden kunt u het maximale percentage vinden. Een extra aflossing hoeft u niet aan te vragen, u kunt gewoon storten. Zoek in uw hypotheekstukken het leningnummer waar u extra op wilt afbetalen. U kunt het nummer ook vinden in het Financieel Jaaroverzicht van uw hypotheek. Deze treft u aan onder het tabje “Berichten” bij het Rabo Internetbankieren. Op hetzelfde afschrift ziet u ook de viercijferige code van de bank. Vul deze code in op Rabobank.nl en de website genereert het banknummer waar u de aflossing op kunt storten.

Werkwijze extra aflossen ABN Amro

Bij de ABN Amro moet een extra aflossing eerst besproken worden via de Advieslijn Hypotheken. De adviseur bekijkt samen met u de mogelijkheden. Voor de extra aflossing gaat de adviseur een machtigingsformulier aanmaken. Deze moet u ondertekend retour sturen naar de bank. Het bedrag zal vervolgens van uw rekening worden afgeschreven en gestort worden in uw hypotheek. U kunt het geld niet zelf overmaken. Voor de meeste hypotheken van ABN Amro geldt dat u maximaal 10% per leningdeel extra mag aflossen.

Werkwijze extra aflossen ING

Bij de ING hoeft u een extra aflossing niet aan te vragen of te overleggen. U kunt het bedrag storten op rekeningnummer NL46INGB0005533333, ten name van ING Bank. Vergeet niet om het hypotheeknummer en het leningdeel te vermelden bij de omschrijving. Voeg de omschrijving “extra aflossen” toe om duidelijk te maken wat de bedoeling is. Voor de maximale extra aflossing op de hypotheek verwijst de bank naar de hypotheekvoorwaarden. Uiteraard kunt u het ook telefonisch opvragen.

Tijdelijk extra aflossen mogelijk

Tijdelijk is het mogelijk gemaakt om bijvoorbeeld aan de kinderen maximaal €100.000 te schenken. Voor deze schenking geldt als voorwaarde dat het bedrag wordt gebruikt voor de eigen woning. Bij de Rabobank is het mogelijk om tot €100.000 boetevrij extra af te lossen als het bedrag afkomstig is uit een schenking. ING en de ABN Amro hebben het tijdelijk ook mogelijk gemaakt om extra af te lossen. Op huizen die onder water staan mag extra af worden gelost tot aan de WOZ-waarde van het huis. Dit geld hoeft niet uit een schenking te komen. U mag hier ook spaargeld voor aanspreken.
Hypotheeknaarnul.blogspot.nl