Financieel adviseur niet aansprakelijk voor renteverhoging

Een financieel adviseur die een doorlopend krediet met variabele heeft geadviseerd, is niet aansprakelijk voor rentewijzigingen van de bank. Bij zo'n eenvoudig product is de nazorgplicht beperkt en hoeft de adviseur de hoogte van de variabele rente niet in de gaten te houden.

Dat blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. Een echtpaar heeft na advies en door bemiddeling van een adviseur een doorlopend krediet afgesloten met een maximum van 35 duizend euro. Met die lening zijn andere leningen en schulden afgelost. Gedurende de looptijd heeft het echtpaar regelmatig geld opgenomen uit het doorlopend krediet. In die jaren heeft het echtpaar verschillende andere leningen afgesloten, onder andere om een auto te kopen.

In 2016 is het resterende deel van het doorlopend krediet omgezet in een persoonlijke lening met een vaste rente, die in ruim zes jaar zou worden afgelost. Tot op dat moment ontving de adviseur provisie over het doorlopend krediet. Tijdens de looptijd van het krediet had de adviseur naar de mening van het echtpaar te weinig gedaan om het rentepercentage bij de bank omlaag te krijgen. Zij hebben daardoor jarenlang onnodig veel rente betaald. De adviseur was dus tekortgeschoten in zijn zorgplicht en het echtpaar claimde een schade van ruim elfduizend euro bij de adviseur.

Regelmatig aandacht

Bij de Geschillencommissie kreeg het echtpaar geen gelijk. Zij wisten bij het afsluiten van de lening dat de rente variabel zou zijn en ze kregen hier ook bericht over van de bank. De adviseur was niet op de hoogte van het rentetarief. De adviseur kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de hoogte van de rente. Dat is een zaak tussen de consument en de bank. Wel moet de adviseur regelmatig aandacht besteden aan de leningen van zijn klanten om te zien of het nog passend is. Dat was daadwerkelijk gebeurd en er is dus geen sprake van dat de adviseur in zijn zorgplicht tekortgeschoten is.

Bron(nen):