Geld lenen aan een kind voor aankoop woning

Ik ben alleenstaand en heb vier kinderen. Mijn jongste dochter heeft nu gevraagd of ik haar een behoorlijk bedrag wil lenen voor de aankoop van haar woning. Is dit verstandig en kunt u mij zeggen wat er gebeurt als ik kom te overlijden. Moet mijn dochter dan haar huis verkopen?

Ik begrijp dat u de behoefte heeft om uw dochter te helpen nu u hiervoor de mogelijkheden heeft. Of dit ook verstandig is, is per situatie verschillend. Na het lezen van mijn antwoord kunt u hierover wellicht een juiste beslissing nemen. In elk geval is van belang dat u het goed regelt. Zo zou ik u adviseren om het geld zowel aan uw dochter als aan haar partner te lenen, goed vast te leggen welk bedrag geleend wordt, welke rente verschuldigd is, hoe en wanneer er afgelost wordt en wat de sancties zijn als er geen rente wordt betaald of afgelost op de lening. 

Wil uw dochter de betaalde rente voor deze lening kunnen aftrekken voor de inkomstenbelasting dan moet sprake zijn van een eigenwoningschuld. Denk daarbij aan de voorwaarden (aankoop, verbetering of onderhoud eigen woning en annuïtaire aflossingsverplichting in maximaal 30 jaar) en de informatieverplichting richting Belastingdienst. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Belastingdienst >>

Naar aanleiding van uw vraag wat er gebeurt als u komt overlijden het volgende. In dat geval is deze lening een vordering in uw nalatenschap. Of uw jongste dochter hier last van krijgt, hangt af van de voorwaarden die u in de geldleningsovereenkomt met elkaar heeft  afgesproken. Uw vier kinderen erven volgens de wet in gelijke delen van u. Bij een eigenwoningregeling is het gebruikelijk dat deze 30 jaar loopt en niet eerder opeisbaar is. Als u dit niet anders regelt, verkrijgen uw andere kinderen dan dus een niet-opeisbare vordering op hun zus. 

Als er echter is afgesproken dat deze lening opeisbaar wordt bij uw overlijden is dit een heel ander verhaal. De erfdelen van de andere kinderen zijn direct opeisbaar zijn, en als uw dochter  op dat moment niet over voldoende eigen geld beschikt (of van u erft), zal zij:

•    óf alsnog een financiering bij de bank moeten regelen
•    óf akkoord van de andere kinderen moeten krijgen dat zij hen het bedrag (onder voorwaarden) schuldig mag blijven
•    óf de woning moeten verkopen

Afhankelijk van de grootte van uw vermogen bij uw overlijden kunt u overwegen om in een testament vast te leggen dat uw dochter de lening niet hoeft terug te betalen. Het bedrag van de lening is dan haar erfenis.

Een alternatief voor geld lenen is het te schenken. Dat scheelt in de vaste lasten voor uw kind en helpt later de erfbelasting te verminderen. Is uw dochter jonger dan 40 jaar dan kunt u daarvoor gebruik van maken van de zogenoemde ‘jubelton’. Om uw andere kinderen niet te benadelen, kunt u bij de schenking opnemen dat deze schenking moet worden ingebracht in uw nalatenschap, zodat alle kinderen uiteindelijk weer hetzelfde van u erven. Neemt u dit niet op bij de schenking dan is inbreng niet vereist (tenzij u het wel in  uw testament heeft staan) en bevoordeelt u uw jongste dochter.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.