Is de hoogte van de rente van mijn minilening wel toegestaan?

Ik ben 62 jaar en heb 700 euro geleend via een minilening. Ik kon nergens anders lenen en ik dien dit bedrag binnen drie maanden terug te betalen aan de uitgevende instelling.

Deze instelling heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Ik had het geld dringend nodig, maar ik vind nu toch wel dat de rente van €13% erg hoog is. Is een dergelijk hoge rente wel toegestaan?

Een minilening, ook wel SMS krediet of flitskrediet genoemd, is een lening met een korte looptijd en lage leensom, die binnen drie maanden moet worden terugbetaald.

Sinds mei 2011 vallen minileningen met een looptijd korter dan drie maanden onder toezicht van de AFM. Aanbieders van dergelijke kredieten hebben een vergunning van de AFM nodig en moeten zich aan de vereiste regels houden. Een van de regels is dat een kredietaanbieder geen bemiddelings- en/of advieskosten in rekening mag brengen. Ook mogen alle kosten die in verband staan met het afsluiten van de kredietovereenkomst (incl. rente en andere kosten) niet hoger zijn dan het wettelijk toegestane maximum. Voorts moeten aanbieders van minileningen toetsen of de lening verantwoord kan worden verstrekt en een BKR-toets doen. Verder geldt er een maximale rentevergoeding die zij in rekening mogen brengen. Het maximale rentepercentage is de wettelijke rente plus een verhoging van 12 procent.

De 13% rente die u betaalt, is erg hoog, maar valt dus binnen het maximum. Het lijkt erop dat de uitgevende instelling niets te verwijten valt.

Conclusie
Wees bij flitskredieten voorzichtig. Er zijn al veel onderzoeken van de AFM geweest waaruit bleek dat veel instellingen zich niet aan de regels houden. Een aantal aanbieders biedt mogelijk zonder vergunning krediet aan en rekent in sommige gevallen hoge tarieven. Denk goed na voordat u een krediet aangaat. Neem genoeg tijd voordat u een keuze maakt. De meeste mensen houden minimaal drie dagen aan om een beslissing te nemen.

Steven Gill is al 18 jaar auteur bij IFK (www.ifk.nl) op het gebied van sparen, beleggen en financieren. Hij verzorgt opleidingsmateriaal op het gebied van financiële planning ten behoeve van ondermeer bank- en verzekeringsmaatschappijen.