Is whatsapp-bericht gelijk aan een schriftelijke overeenkomst bij de koop van een woning?

Mijn dochter wil graag een woning kopen en onlangs heeft ze na de bezichtiging van een woning met de verkoper afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een concept-verkoopovereenkomst en aan de verkoper gestuurd met het verzoek om deze te ondertekenen. De verkoper heeft via whatsapp laten weten dat hij zich hier in kon vinden en dat hij de volgende dag de overeenkomst getekend terug zou sturen.

Twee dagen later stuurde hij bericht dat hij toch niet wilde verkopen. Kan mijn dochter van hem eisen dat hij de woning aan haar verkoopt; hij is toch schriftelijk akkoord gegaan?

In het Burgerlijk Wetboek staat dat de koop van een woning door een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf schriftelijk moet plaatsvinden. Ondertekening door beide partijen is een vereiste. Uw vraag gaat erover of een whatsapp-bericht hiervoor voldoende is.

Onlangs is in een soortgelijke situatie door de rechter bepaald dat een whatsapp-bericht van de beoogd verkoper geen deel uitmaakt van het (door de potentiele koper al ondertekende) concept voor de koopovereenkomst en dat dit appje ook geen (elektronische) ondertekening door de beoogd verkoper was. Het appje hield volgens de rechter hoogstens een toezegging in dat de beoogd verkoper van plan was het concept van de koopovereenkomst te ondertekenen.

De beoogd verkoper heeft zich in dit geval terecht beroepen op het feit dat niet voldaan is aan ‘het schriftelijkheidsvereiste’. Hierdoor was er geen perfecte overeenkomst tot stand gekomen en kon de eigenaar van de woning niet gedwongen worden om de woning te verkopen aan de potentiele koper.

Bovenstaande uitspraak geeft volgens mij een duidelijk antwoord op uw vraag. Behalve als de eigenaar van de woning zich alsnog bedenkt, zal uw dochter spijtig genoeg weer op zoek moeten gaan naar een andere woning.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook was zij een aantal jaren  werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds enige tijd is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).