Meer lenen met een NHG-hypotheek

Ouderen kunnen binnenkort meer lenen als ze kiezen voor NHG. Bij een NHG-hypotheek mag voortaan, onder voorwaarden, getoetst worden op werkelijke last. Daarmee wordt een knelpunt voor ouderen opgelost.

Meer lenen met een NHG-hypotheek

Ouderen kunnen binnenkort meer lenen als ze kiezen voor NHG. Bij een NHG-hypotheek mag voortaan, onder voorwaarden, getoetst worden op werkelijke last. Daarmee wordt een knelpunt voor ouderen opgelost.

Zekerheid, rentekorting en nu ook meer lenen

Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt extra zekerheid en een interessante korting op de hypotheekrente die kan oplopen tot 0,6%. In 2018 kunnen ook ouderen profiteren van deze voordelen. Daarnaast kunnen ouderen door deze garantie binnenkort meer lenen voor de aankoop van een woning.

Het Waarborgfonds Eigen Woning, de stichting achter de garantie, heeft daarvoor de normen voor een NHG-hypotheek verruimd. Met de verruiming worden een aantal knelpunten voor ouderen die een woning willen kopen deels opgelost.

Overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht

Een belangrijk knelpunt voor ouderen was de verplichte overlijdensrisicoverzekering (ORV) bij een NHG-hypotheek. Voor ouderen (maar ook chronisch zieken) is het lastig en duur om een  overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. In 2018 is deze ORV-eis komen te vervallen en kunnen ook ouderen een hypotheek met NHG afsluiten.

Meer lenen met een NHG-hypotheek

Inmiddels is een nieuwe verruiming aangekondigd. Vanaf 17 juni 2018 mogen geldverstrekkers een hypotheek onder NHG toetsen de werkelijke maandlasten.

Nu wordt vanaf 10 jaar voor de AOW-leeftijd rekening gehouden met het inkomen na pensioen. Omdat dit inkomen vaak lager is, kan minder geleend worden. Zo worden de mogelijkheden om te verhuizen beperkt voor huizenbezitters van 57 jaar en ouder. Zelfs als daarmee een besparing gerealiseerd kan worden.

Ouderen kunnen met een NHG-hypotheek dus binnenkort meer lenen voor de aankoop van een woning. Dit geldt alleen voor ouderen die al een woning bezitten en waarvan de nieuwe woning als hoofdverblijf dient. Ook mag de nieuwe woning niet meer kosten dan 265.000 euro, de NHG-kostengrens.

Om van de verruiming gebruik te kunnen maken mag de nieuwe werkelijke maandlast niet hoger zijn dan de huidige werkelijke maandlast. Ook moet gekozen worden voor een rentevastperiode van 20 jaar of langer, met als uitzondering een minimum van 10 jaar rentevast als:

●    de jongste partner aan het einde van de rentevastperiode minimaal 85 jaar is; of
●    de hypotheek aan aan het einde van de rentevastperiode 50% van de woningwaarde is.

Benieuwd naar uw mogelijkheden bij toetsing op werkelijke lasten. Start vrijblijvend een hypotheekaanvraag.

Bredere doelgroep voor NHG

De Nationale Hypotheek Garantie is niet meer alleen voor starters die hun eerste huis komen. Het Waarborgfonds Eigen Woning mikt duidelijk op een bredere doelgroep voor de garantie. Naast de ruimere verstrekkingsnormen voor ouderen, is het in 2018 mogelijk om de hypotheek over te sluiten onder NHG of een restschuldfinanciering met NHG af te sluiten.