Meer oversluiters dan eerste hypotheken

Getty Images

Meer dan de helft van het aantal hypothekenaanvragen was vorig jaar niet voor het kopen van een nieuw huis, maar voor een nieuwe of extra hypotheek voor het eigen huis. Het is voor het eerst dat er meer hypotheken zijn afgesloten door niet-kopers. Normaal zijn de kopers van een huis in de meerderheid bij de hypotheekaanvragen.

Dat meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN). HDN registreerde ruim een half miljoen hypotheekaanvragen, 562.655, ruim 5 procent meer dan 2020. Minder dan de helft, 265.463 van de aanvragen was voor de aankoop van een huis. 297.192 aanvragen waren oversluitingen of tweede hypotheken. Dat is bijna dertig procent meer dan in 2020. Gemiddeld bedroeg een oversluiting of tweede hypotheek bijna 190.000 euro. Twee van de drie hypotheken waren geheel of gedeeltelijk aflossingsvrij.

Gepensioneerden

Er waren in 2021 aanzienlijk meer gepensioneerden die hun hypotheek oversloten of een tweede hypotheek afsloten. Dat aantal nam toe van 37.500 in 2020 naar 51.600 vorig jaar. Dat is een groei van 36 procent. Meer dan de helft van die  hypotheekaanvragen ging om een aflossingsvrije hypotheek. In de provincie Utrecht is dit zelfs bij 7 van de 10 aanvragen het geval. Drie procent van de gepensioneerden heeft energiebesparende maatregelen meegefinancierd in de nieuwe of tweede hypotheek.

Bron: HDN.nl

Auteur 
  • Perry van Dijk