Opvullegaat of niet?

Vraag van de week

Getty Images

In het testament van mijn partner staat dat ik mag kiezen voor een opvullegaat voor de kinderen. Met dit opvullegaat zou ik optimaal gebruik kunnen maken van de vrijstellingen, klopt dat ook?

Het is nog maar de vraag voor wie het opvullegaat fiscaal interessant is. Met een opvullegaat kiest u er voor om zelf meer te erven en de kinderen niet meer te laten erven dan de vrijstelling erfbelasting (€21.559). Door zelf meer te erven, kunt u optimaal gebruikmaken van uw eigen hoge vrijstelling erfbelasting €680.645. Het resultaat is dat over de nalatenschap van uw partner geen erfbelasting verschuldigd is.

De andere kant is dat uw kinderen na úw overlijden veel meer erven en dan met een deel van hun erfenis in de 20% schijf vallen. Er is 20% erfbelasting verschuldigd als de erfenis per kind groter is dan de vrijstelling plus de bovengrens van de eerste schijf: €21.559 plus €130.425 = €151.984.

Een belangrijk aspect dat hierbij genoemd moet worden is dat het opvullegaat een vast gegeven is, namelijk de vrijstelling erfbelasting. Maar erven de kinderen, hun normale erfdeel, hun vordering op dan mag u deze vordering op basis van economische waarde vaststellen. Dit verschil is vooral duidelijk wanneer zich in de nalatenschap een woning bevindt. De WOZ-waarde van de woning kan €250.000 zijn, maar de vrije verkoopwaarde, de economische waarde €350.000. De vordering van de kinderen op u mag u op basis van de economische waarde vaststellen. Door een hogere vordering neemt de waarde van uw nalatenschap te zijner tijd meer af waardoor minder erfbelasting verschuldigd is.

Kortom een opvullegaat is gunstig voor de erfbelasting die u nu moet betalen na het overlijden van uw partner, maar na het overlijden van u betalen de kinderen juist veel meer erfbelasting.

Nico van Scheijndel houdt zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Auteur 
  • Nico van Scheijndel