Overwaarde opnemen om schenk-en erfbelasting te besparen? Regel het dit jaar nog

Euro geld waaier
Getty Images

Steeds vaker zien we dat 60-plussers de kinderen een schenking doen vanuit de overwaarde. Voor de aankoop van een woning en tevens om in de toekomst minder erfbelasting te betalen.

Het is namelijk zo dat wanneer de langstlevende partner komt te overlijden, de erfgenamen te maken krijgen met erfbelasting. Hierdoor wordt een deel van de waarde van de erfenis niet uitgekeerd aan de nabestaande maar komt terecht in het potje van de overheid.

Wanneer u nu de overwaarde opneemt, kunt u al één of meerdere schenkingen doen ‘met de warme hand’. Zo bespaart u uw kind(eren) in de toekomst erfbelasting. Ook is tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt dat regels rondom schenken vanaf 2023 al worden aangescherpt. 

De jubelton vervalt. Stel nu uw schenkingsvrijstelling veilig

Er is een reden om dit in 2022 nog te regelen: de 'jubelton' vervalt namelijk. Dat de jubelton komt te vervallen, is al langer bekend. Sinds deze Prinsjesdag weten we ook hoe het kabinet de ruime schenkingsvrijstelling wil uitfaseren.

U mag dit jaar nog tot €106.671,- belastingvrij schenken voor de eigen woning aan personen tot 40 jaar. Dit kan zijn om een woning aan te kopen, maar ook voor aflossen, verbouwen of verduurzamen van de woning. Per 2023 wordt deze schenkingsvrijstelling verlaagd naar €28.947,- en vanaf 1 januari 2024 wordt de vrijstelling helemaal afgeschaft. 

Maak gebruik van de spreidingsmogelijkheid

U kunt echter nog gebruik maken van de spreidingsmogelijkheid van de vrijstelling. Deze geldt namelijk nog in 2022, maar dan voor 2 jaar in plaats van 3 jaar. Wel gelden er enkele voorwaarden:

●    De schenker moet in 2022 nog een schenking doen en mag het resterende deel van de jubelton (tot €106.671,-) in 2023 nog belastingvrij schenking. 
●    De begunstigde heeft tot uiterlijk 31 december 2024 om de schenking te besteden voor de eigen woning.

Denkt u erover na om uw kind(eren) een schenking te doen vanuit uw overwaarde. Regel het dan dit jaar nog, zo kunt u optimaal gebruik maken van de schenkingsmogelijkheden en besparen uw kind(eren) erfbelasting in de toekomst. 

Ontdek vrijblijvend de mogelijkheden met uw overwaarde >> 

Auteur 
  • Manon Echter