Ruimere hypotheeknormen onder NHG voor senioren

Verhuizen op latere leeftijd knelpunt

Verhuizen op latere leeftijd is makkelijker geworden. Vanaf 17 juni zijn de hypotheeknormen onder NHG voor senioren verruimd. Met rekenvoorbeeld!

Een knelpunt in de hypotheekverstrekking is de lagere maximale hypotheek als de pensioenleeftijd nadert. Omdat geldverstrekkers al 10 jaar voor de AOW-leeftijd rekening houden met de (vaak lagere) pensioenleeftijd kan minder geleend worden.

Verhuizen op latere leeftijd is hierdoor vaak een probleem. Helemaal vervelend als, bijvoorbeeld door kleiner te gaan wonen, een besparing gerealiseerd kan worden.

Ruimere hypotheeknormen onder NHG

Vanaf 17 juni 2018 biedt de Nationale Hypotheek Garantie een oplossing voor ouderen met verhuisplannen. Onder de garantie mag de hypotheek 10 jaar voor de AOW-datum getoetst worden op basis van de werkelijke maandlasten.

Voor de ruimere leennormen onder NHG moet de hypotheek aan een aantal voorwaarden voldoen:

●    De nieuwe woning mag niet meer kosten dan 265.000, de NHG-grens voor dit jaar.
●    Ook mag onder NHG maximaal 50% van de hypotheek aflosvrij zijn.
●    U moet reeds een eigen woning bezitten en de nieuwe woning moet u hoofdverblijf worden.
●    Uw nieuwe maandlast mag niet hoger zijn dan uw huidige maandlast.
●    U moet de kiezen voor een rentevasteperiode van minimaal 20 jaar; of
●    Minimaal 10 jaar als aan het einde van de rentevastperiode de jongste partner 85 jaar of ouder is of wanneer de hypotheek 50% van de woningwaarde is.

Rekenvoorbeeld: aankoop woning 250.000

●    Inkomen: pensioeninkomen (incl. AOW) en een AOW-uitkering van respectievelijk: € 30.000,- en € 10.500,-.
●    Nieuwe hypotheek onder NHG: € 125.000,-, aflosvrij en € 125.000,- annuïteit. Beide met een looptijd 30 jaar en rentevast 20 jaar van 2,75%.

Uitgaande van de nieuwe hypotheekrente van 2,75% en de looptijd van 30 jaar kan onder oude regels maximaal € 215.000,- geleend worden. Te weinig om de nieuwe woning te kopen.

De nieuwe hypotheek levert een bruto maandlast op van € 797,-. De werkelijke woonlast bedraagt dus (€ 797,- x 12 =) € 9.564,-. Dit is minder dan de 26% van het inkomen (oftewel € 10.530,-) dat aan de hypotheeklast mag worden uitgegeven. Ook is de nieuwe bruto maandlast lager dan de huidige.

Dit betekent dat, met de ruimere hypotheeknormen onder NHG, de nieuwe woning wél gefinancierd kan worden. Benieuwd naar de mogelijkheden in uw situatie. Laat vrijblijvend een hypotheekberekening maken.