Slechte voortekenen voor de hypotheekrente

De afgelopen week heeft de hypotheekrente na een lange periode van dalingen een lichte stijging ingezet. Tegelijkertijd zijn er meerdere banken die een nieuwe renteverhoging hebben aangekondigd voor deze week. Is dit een tijdelijke opleving of gaat de hypotheekrente nu verder stijgen?

Kapitaalmarktrente stijgt

Een goede graadmeter voor de ontwikkeling van de lange termijn hypotheekrente is de kapitaalmarktrente. Hiervoor is de Nederlandse 10 jaarrente een goede indicator. Deze loopt inmiddels op, waardoor zonder renteverhogingen de marges voor de hypotheekverstrekkers kleiner worden. Waar de kapitaalmarktrente op het dieptepunt nog stond op 0,38% is deze inmiddels opgelopen tot 0,72% (per 31-1-2017).

ECB handhaaft beleid

Er was weinig nieuws rondom het opkoopprogramma van de ECB eind januari. Het opkoopprogramma blijft gehandhaafd en er is nog geen zicht op verdere afbouw. De inflatiedoelstellingen, tegen de 2%, worden nog niet gerealiseerd. De economie in de Eurozone is inmiddels wel goed op stoom gekomen. De markt loopt hierin vooruit op de ECB wat terug te zien is in de oplopende kapitaalmarktrente.

De kortlopende hypotheekrente is afhankelijk van de geldmarktrente. Deze markt is stabiel en werd opnieuw bevestigd door de ECB eind januari. Hierin verkondigde Draghi dat er slechts ‘een zeer kleine kans’ is dat de interne rente binnen de Eurozone verhoogd gaat worden. De verwachting rondom de spaarrente blijft hiermee gehandhaafd naar licht dalend. Het kost immers momenteel geld om kapitaal tijdelijk bij de ECB te stallen met een negatieve rente van -0.4%.

Grote onderlinge concurrentie

Ondanks het grote verschil van de kapitaalmarktrente is de beweging in de langlopende hypotheekrente nog relatief beperkt tot verhogingen van 0,10 tot 0,15%. Hypotheekverstrekkers zijn voorzichtig met het verhogen van de rente, omdat er veel onderlinge concurrentie is. De krapte op de woningmarkt leidt tot minder nieuwe hypotheken en banken willen hun marktaandeel behouden. Hierbij hoort het accepteren van een lagere rentemarge, maar de vraag is voor hoelang?

Toekomstperspectief

De toekomst is natuurlijk moeilijk te voorspellen, maar de voortekenen lijken te leiden tot een verdere rentestijging. Mede door de nieuwe strengere kapitaaleisen (Basel IV) die per 2022 ingevoerd worden zullen banken actie gaan ondernemen. Dit is inmiddels al zichtbaar bij de hogere risico opslagen voor een aflossingsvrije hypotheek.

Loopt uw hypotheekrente binnenkort af of wilt u profiteren van de nog steeds historisch lage hypotheekrente? Vraag vrijblijvend een offerte aan voor de voordeligste hypotheek in uw persoonlijke situatie.