Studenten moeten lenen voor studie

Is dat bij een bank goedkoper?

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het nieuwe leenstelsel voor studenten. Dit betekent dat de basisbeurs gaat verdwijnen en studenten moeten gaan lenen om hun studie te betalen.

Wat gaat er veranderen?
Per 1 september 2015 verdwijnt de basisbeurs. Waar studenten nu nog een gratis aanvulling krijgen voor studiekosten, wordt dit dus een lening die met rente terugbetaald dient te worden.
De aanvullende beurs blijft wel bestaan voor studenten met ouders met een laag inkomen. Als de ouders een inkomen hebben dat lager is dan € 30.000 per jaar, dan bedraagt de aanvullende beurs € 365 per maand. Hoe meer de ouders verdienen, hoe lager de aanvullende beurs en vanaf een inkomen van € 46.000 per jaar ontvangt de student geen aanvulling meer.
 
Nieuwe studie: lenen!
Studenten mogen hun huidige opleiding afmaken en gebruik blijven maken van de basisbeurs, maar als men een nieuwe studie gaat beginnen dan moeten ze gaan lenen.
De lening moet na de studie in 35 jaar worden afgelost. Nu is dat nog 15 jaar. De rente die studenten betalen is laag. Ook is de aflossing van de lening straks meer dan 4 procent van het inkomen. Nu is dat nog maximaal 12 procent.
 
MBO studenten houden de basisbeurs. Als ze nog geen 18 jaar zijn, dan krijgen ze bovendien uiterlijk in 2017 een OV-studentenkaart. De andere studenten behouden ook hun OV-studentenkaart.
 
Lenen bij een bank voor studie niet interessant
Studenten zullen altijd goedkoper uit zijn met de lening uit het leenstelsel, via DUO. Lenen bij een bank is eigenlijk geen optie. De rente bij een bank is vele procenten hoger en de aflossing moet in een veel kortere termijn gebeuren.
 
Studieschuld staat niet genoteerd bij het BKR
Een studielening wordt nog steeds niet genoteerd bij het BKR. Op zich is dat bijzonder want het is een normale lening die gewon terugbetaald dient te worden.
Omdat een studielening niet genoteerd staat wordt de lasten hiervan in veel gevallen niet meegenomen bij het aanvragen van een krediet of hypotheek. Het BKR vindt dit onwenselijk omdat er op die manier sprake kan zijn van overkreditering. Mensen lenen simpelweg  meer dan ze kunnen betalen.
Of de nieuwe studielening wel opgenomen gaat worden in het BKR is op dit moment niet bekend.

1 Reactie

Door F.L.R. de Jong (niet gecontroleerd) op zo, 29-5-2016 - 17:27

Het leenstelsel, een doorn in het oog voor vele studenten. Alle studenten die vanaf 1 september 2015 zijn begonnen met een opleiding in het hoger onderwijs hebben geen recht meer op een basisbeurs. Daarnaast raken ook huidige bachelorstudenten die vanaf 1 september beginnen aan een master hun basisbeurs kwijt. In plaats daarvan moeten zij het geld dat ze krijgen terugbetalen.

Het oude stelsel
Als tweedejaars hbo-studenten kunnen wij zeggen dat wij geluk hebben gehad. Wij vallen nog onder de oude regeling en krijgen een basisbeurs van €103,78 thuiswonend of €288,95 uitwonend. Dit geld hoeven wij niet terug te betalen als wij onze studie binnen tien jaar afronden en wij blijven dus niet zitten met een studieschuld van duizenden euro’s.

Het nieuwe stelsel
De studenten die vanaf 1 september zijn begonnen aan een studie hebben eigenlijk gewoon pech. Zij kunnen een lening aangaan om hun studie te bekostigen, maar moeten dit uiteindelijk allemaal terugbetalen met een rente. Voor vele studenten is dit geld lenen een moeilijke keuze, omdat het om veel geld gaat. Neem bijvoorbeeld studenten van zeventien jaar. Zij zijn te jong om een biertje op het terras te doen, maar krijgen wel de mogelijkheid om meer dan achthonderd euro in de maand te lenen. Is dit een keuze die een zeventienjarige moet maken of zijn zij te jong om de langetermijngevolgen in te zien?

De keuze voor het leenstelsel is gemaakt door de Eerste Kamer. Een keuze gemaakt door mensen die allemaal hoger opgeleid zijn. Waarschijnlijk hebben vele van hen gebruik gemaakt van een studiebeurs en zich laten opleiden tot de persoon die ze nu zijn. Is het niet een beetje dubbel dat zij hun studie vrijwel cadeau hebben gekregen en dit nu voor anderen ontnemen? Er zijn namelijk veel studenten die voornamelijk door de basisbeurs en aanvullende beurs de kans kregen om te studeren. Nu deze gift wegvalt, wordt het voor armere gezinnen lastiger om een studie te bekostigen. De kloof tussen arm en rijk wordt hier dus duidelijk zichtbaar en dit kan voor velen veel stress opleveren. Er ontstaat een vorm van sociale ongelijkheid zoals wij die voornamelijk vroeger kenden. We gaan terug naar een tijd van een klassenmaatschappij waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de sociaaleconomische posities van mensen en de beroepen die zij hierdoor kunnen gaan betreden.

Daarnaast zullen ook mbo-studenten gedemotiveerd worden door het leenstelsel. Wanneer zij na hun mbo-opleiding nog een hbo-opleiding willen volgen, zullen de kosten enorm oplopen. Hiermee komen we aan op een onderwerp dat William James, een Amerikaans filosoof en psycholoog, vroeger heeft omschreven. Volgens hem hangt ons gevoel van eigenwaarde af van de prestaties die wij leveren. Als wij deze prestaties niet kunnen leveren, in dit geval doorstuderen, dan ontstaat er een laag gevoel van eigenwaarde omdat we niet onze ambities hebben kunnen behalen. Toch maakt de studieschuld na afloop van een vervolgopleiding de keuze niet bepaald gemakkelijker. Moeten mbo-studenten deze studieschuld aangaan of toch na het mbo genoegen nemen met het feit dat doorstuderen te duur is?