Tegen welke waarde mag ik mijn woning aan mijn kinderen verkopen?

Knuffel vader zoon
Getty Images

Wij overwegen om onze woning aan onze zoon te verkopen en zelf elders te gaan huren. Wij hoeven hiervoor niet de hoofdprijs en wij gunnen onze zoon best een voordeeltje. Daarom vroegen we ons nu af voor welk bedrag wij dit mogen doen zonder dat de fiscus zegt dat sprake is van een schenking?  

Om niet te maken te krijgen met schenkbelasting is de standaardregel dat er tussen twee partijen eigenlijk altijd zakelijk zal moeten worden gehandeld. Wordt er geen zakelijke prijs afgesproken en is het voordeel van de een hoger dan de vrijstelling voor de schenkbelasting kan er dus inderdaad schenkbelasting verschuldigd zijn. 

Ook bij de verkoop van een woning zal de fiscus in de gaten houden of er zakelijk wordt gehandeld en of er mogelijk sprake kan zijn van een schenking. Zeker bij een verkoop van ouders aan kinderen is de fiscus alert omdat er vaak het vermoeden zal bestaan dat ouders hun kinderen het huis tegen een te lage prijs zullen willen verkopen. In een besluit van juni dit jaar heeft de staatssecretaris van financiën duidelijk gemaakt hoe hier naar gekeken moet worden. 

Duidelijk is nu dat voor de verkoop van een woning sprake is van een schenking als de verkoopprijs minder bedraagt dan de waarde economisch verkeer maar dat voor de hoogte van de schenking voor de schenkbelasting gerekend moet worden met de WOZ-waarde van deze woning. 

  • Als uw woning bijvoorbeeld €350.000 waard is en u zou deze verkopen voor de WOZ-waarde van €300.000 is weliswaar sprake van een schenking maar is geen schenkbelasting verschuldigd. Omdat de WOZ-waarde gelijk is aan de koopsom is de hoogte van de schenking voor de schenkbelasting nihil. 
  • Zou u de woning voor €290.000 verkopen, bedraagt hoogte van de schenking voor de schenkbelasting €10.000.  
  • Zou de WOZ-waarde €360.000 bedragen dan is nog steeds sprake van een schenking omdat de kooprijs lager is dan de waarde economisch verkeer en bedraagt de hoogte  van de schenking voor de schenkbelasting €60.000. 

N.B. Bij overdracht van de woning moet overdrachtsbelasting betaald worden over de werkelijke waarde (dus niet over de WOZ-waarde). Voor woningen waar uw kind zelf gaat wonen (zoals bij u), is het tarief 2%. Is uw kind een starter op de woningmarkt dan is dit onder voorwaarden zelfs 0%. Meer informatie hierover >>

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud
Auteur 
  • Mr. Nicole Goud