Verdeling kosten voor de eigen woning en fiscaal partnerschap

Ik had pas een discussie met mijn adviseur over de verdeling van de kosten voor de eigen woning tussen mijn vrouw en mij in de aangifte inkomstenbelasting. Overal lees ik dat je een verdeling van aftrekposten tussen fiscale partners zo gunstig mogelijk mag doen. Omdat ik het hoogste inkomen heb, wil ik daarom de volledige hypotheekrente aftrekken en bij mijn vrouw willen we het eigenwoning-forfait opgeven. Mijn adviseur zegt dat dit zo niet kan. Wie heeft er gelijk?

In de aangifte inkomstenbelasting mogen belastingplichtigen de kosten voor de eigen woning in aftrek brengen. Deze kosten worden afgetrokken van de inkomsten uit eigen woning (het eigenwoningforfait). Daardoor betaalt u minder belasting of krijgt u wellicht een bedrag terug. Zoals u zelf al aangeeft, is het inderdaad mogelijk voor fiscale partners om onderling te schuiven met aftrekposten en inkomsten. Zo mag er onder meer geschoven worden met bezittingen en schulden voor de grondslag van box 3 en bijvoorbeeld met bepaalde aftrekposten en fiscaal aftrekbare giften.

Ook ten aanzien van de kosten van de eigen woning bestaat deze mogelijkheid. Hiervoor geldt echter wel dat het hier gaat om het SALDO van de inkomsten en aftrekposten dat fiscaal gunstig verdeeld mag worden. Het is dus niet zo dat de inkomsten bij de een en de aftrekposten bij de ander mogen worden opgenomen. Ik ga er van uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
 
N.B. Iedere verdeling is overigens toegestaan. En u mag verdelen als u:

  • Het hele jaar fiscale partners bent
  • Een gedeelte van het jaar fiscale partners bent, en u er voor kiest om voor het hele jaar als fiscaal partner te worden aangemerkt.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook was zij een aantal jaren  werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds enige tijd is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).