Vooruitbetaalde hypotheekrente over de periode na overlijden niet aftrekbaar

Ik ben een van de erfgenamen van mijn tante. Mijn tante is in februari van dit jaar overleden. Geleken is dat zij in januari de volledige hypotheekrente over dit jaar vooruit heeft betaald. Met betrekking tot haar aangifte inkomstenbelasting heb ik de vraag of ik nu de volledig door haar betaalde hypotheekrente mag aftrekken?

Normaal gesproken is het zo dat hypotheekrente die vooruitbetaald is voor een periode tot 1 juli van het volgende jaar helemaal aftrekbaar is in het jaar dat een belastingplichtige de rente betaalde. Dit kan bijvoorbeeld fiscaal voordeel opleveren als iemand in een volgend jaar in een lager tarief komt voor de inkomstenbelasting. Hierdoor kunt u nog een aantal maanden extra gebruik maken van de aftrek tegen het hogere tarief. Hieruit volgt dat de rente dus sowieso in het jaar aftrekbaar is als iemand aan het begin van het jaar de rente alvast voor dat hele jaar vooruitbetaalt. 

Echter voor deze aftrekbaarheid is wel van belang dat de rentebetaling betrekking heeft op een eigen woning. Als – zoals bij uw tante - een alleenstaande belastingplichtige in het jaar waarin de volledige rente al vooruit is betaald, komt te overlijden, is vanaf het moment van overlijden geen sprake meer van een eigen woning. Ondanks dat de rente betaald is door  belastingplichtige (erflater) en er op dat moment nog sprake was van een eigenwoningschuld, kunnen de erfgenamen dan niet de volledig vooruitbetaalde rente als aftrekpost opvoeren in de aangifte inkomstenbelasting van de erflater. Dit is onlangs door het Hof Den Bosch bevestigd. De rente die betrekking heeft op de periode na overlijden was in dat geval niet aftrekbaar. De Hoge Raad moet zich hier nog over uitlaten maar aangezien de advocaat-generaal in zijn advies aan deze hoogste rechter overduidelijk aangeeft het eens te zijn met het Hof is de verwachting dat de Hoge Raad niet tot een andere conclusie zal komen. 

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.