Wat zijn de financiële gevolgen als we gaan trouwen?

Vraag van de week

Koppel
Getty Images

Mijn vriend en ik hebben al jaren een latrelatie, zijn elkaars erfgenamen via testament  en overwegen vanwege de verschuldigde erfbelasting te gaan trouwen. We hebben beiden een koophuis met daarop nog een hypotheek. Wat zijn de financiële gevolgen als we gaan trouwen?

Wanneer u het trouwen overweegt in relatie tot de erfbelasting omdat een van u ernstig ziek is, dan speelt vooral de verschuldigde erfbelasting en pensioen. Als gehuwden heeft u een partnervrijstelling van €723.526, terwijl u nu vanwege de latrelatie slechts vrienden bent en een vrijstelling heeft van €2.418. Het tarief erfbelasting is voor partners 10% en voor vrienden 30% beide tot € 138.642, daarboven zelfs respectievelijk 20% en 40%.

Is er geen sprake van een ernstige ziekte dan is eerst eens goed rekenen extra van belang. Door te gaan trouwen organiseert u in een keer het partnerschap voor het erfrecht en erfbelasting, u organiseert het nabestaandenpensioen van de wederzijdse pensioenen, maar u krijgt ook te maken met box 3 voor een van de twee woningen. Bovendien bent u voor de AOW echtgenoten. Ook als u niet samenwoont ontvangt u dan beiden een gehuwden-AOW (50% van een volledige AOW) in plaats van een alleenstaanden-AOW (70% van en volledige AOW); u ontvangt dan maandelijks beiden bruto € 430 minder AOW.

Als gehuwden (of geregistreerd partners) kunt u slechts één woning in box 1 hebben en zult u dus wat betreft box 3 een keuze moeten maken welke woning u in box 1 opgeeft en welke woning in box 3 als vermogen. Verstandig lijkt het om de woning met de grootste overwaarde (op basis van de WOZ-waarde) op te geven in box 1 en die met de minste overwaarde in box 3.

Het laatste argument van  het nabestaandenpensioen is zeker niet het minst belangrijke argument. Het hangt van uw pensioenfonds af wanneer u aanspraak kunt maken op een nabestaandenpensioen, maar vrijwel alle pensioenfondsen willen dat u tenminste een samenlevingscontract heeft. Soms is er zelfs een wachttijd van een jaar (na het huwelijk) voordat er sprake kan zijn van een nabestaandenpensioen.

Een latrelatie geeft vrijheid maar heeft ook grote financiële gevolgen zowel positief als negatief. Het is in ieder geval verstandig om een testament te hebben waarin u elkaar tot erfgenaam benoemt.  Door te trouwen krijgt u de grote vrijstelling erfbelasting voor partners, maar of dat opweegt tegen de negatieve financiële aspecten is een kwestie van rekenen en levensverwachting.

Nico van Scheijndel
Nico van Scheijndel

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.