Woning gekocht op basis van onjuiste informatie; makelaar aansprakelijk?

Onlangs hebben wij een ander huis gekocht. Wij hebben dit huis bezichtigd en hebben toen een brochure meegekregen van de NVM-makelaar van de verkoper. Uit het taxatierapport ten behoeve van de financiering bleek dat het huis een kleinere oppervlakte heeft dan de maten die opgenomen waren op Funda en in deze brochure. Hoewel wij blij zijn met het huis vinden wij eigenlijk dat de makelaar aansprakelijk is en ons een schadevergoeding moet betalen vanwege de verkeerde informatie.

Uit recente rechtspraak van onder meer het Hof Arnhem-Leeuwarden komt naar voren dat een makelaar inderdaad aansprakelijk kan worden gesteld voor dergelijke foutieve informatie. Zo zijn NVM-makelaars sinds een aantal jaar verplicht om de gebruiksoppervlakte van een woning te berekenen volgens de door de NVM voorgeschreven meetinstructie. Nu de makelaar in uw geval kennelijk deze meetinstructie niet correct heeft toegepast of in elk geval het resultaat niet juist heeft vermeld, heeft de makelaar onrechtmatig richting u gehandeld. Volgens het Hof brengt de meetinstructie van de NVM namelijk mee dat een koper mag vertrouwen dat het vermelde aantal m² juist is.

Echter, uitgaande van de aansprakelijkheid van de makelaar, moet er vervolgens gekeken worden of u als koper daadwerkelijk schade heeft geleden vanwege het oppervlakteverschil. U moet daarom duidelijk aantonen dat de eventuele schade is ontstaan als direct gevolg van de onjuiste informatie. Bovendien moet u aantonen waarin deze schade exact gelegen is.

Aangezien:

  • het aannemelijk is dat u de woning tegen een marktconforme prijs heeft gekocht en
  • u niet heeft aangegeven dat u de woning niet meer zou willen kopen of de voorwaarden van de koop heeft willen wijzigen toen het juiste oppervlak bekend werd, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat een rechter in uw geval tot de conclusie komt dat sprake is van geleden schade die door de makelaar vergoed zou moeten worden.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Tot voor kort was zij werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds enige tijd is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).