Inleiding: Het plezier van niets moeten

Doe uw voordeel met de Pensioengids!

Wat een deining in de seniorenwereld! De komende jaren wordt de rol van 55-plussers in de samenleving steeds belangrijker. Bent u een van hen, haal dan het onderste uit de kan en doe uw voordeel met deze Pensioengids.

Stoppen of doorgaan

Nooit eerder stonden de 55-plussers zo in de belangstelling. Pensioen, AOW, levensloopregeling zijn aan de orde van de dag en inzet van heftige publieke debatten. Met het oog op de vergrijzing wil de regering senioren zo lang mogelijk aan het werk houden, terwijl meer dan de helft van de vijftigplussers vóór hun 65ste wil stoppen met werken. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd. Alle regels en cijfers in deze Plus Pensioengids hebben betrekking op de situatie van begin 2007.

Afbouwen en opbouwen

Bent u een van de vele actieve senioren die zich verheugen op hun pensioen? Of bent u bang straks in een zwart gat te vallen? Geen overvolle agenda, niet meer elke dag opstaan op een vast uur en koffie drinken met collega’s? De ervaring leert dat een goede voorbereiding de overstap naar een leven zonder baan makkelijker maakt.
Hoe kun je je voorbereiden op je pensioen? Niet alleen materieel maar ook emotioneel? Dat kan door je nu al een aantal vragen te stellen. Hoe ziet na het pensioen mijn financiële plaatje eruit? Moet ik mijn uitgavenpatroon aanpassen? Kan ik nog reizen, moet ik een kleinere auto kopen? Ga ik verhuizen nu ik niet meer aan mijn werkplek ben gebonden? Hoe vul ik straks mijn vrije uren in en waar ontmoet ik nieuwe mensen als het contact met collega’s wegvalt? En vooral: hoe blijf ik zo lang mogelijk fit en gezond? De Pensioengids helpt u deze vragen te beantwoorden. De gids bevat een schat aan informatie op financieel en praktisch gebied, maar ook over onderwerpen als gezondheid, relaties, vrije tijd en uw nieuwe rol in de samenleving. De Pensioengids is een waardevolle handleiding om zo goed mogelijk uw werkzame leven af te bouwen en een nieuwe toekomst op te bouwen.
De tijd van moeten is voorbij, de tijd van het grote genieten staat voor de deur.

Bereid u nu voor op uw pensioen

Pensionering is een mijlpaal in een mensenleven. Tegelijkertijd is het de gewoonste zaak van de wereld. In 2007 vieren naar verwachting ongeveer 150.000 senioren hun 65ste verjaardag en ontvangen voor het eerst een AOW-pensioen. Bent u een van hen of stopt u binnen afzienbare tijd met werken, dan is het goed vooruit te blikken. Met de nodige voorbereiding kunt u straks meteen genieten van uw pensioen.

De toekomst

De komende jaren gaan veel babyboomers met pensioen. Daardoor komen er ieder jaar meer AOW’ers bij. In 2015 zullen naar verwachting 255.000 mensen een AOW-uitkering aanvragen. Logisch dat het totaal aantal gepensioneerden flink gaat groeien. Is nu grofweg een op de zeven Nederlanders 65-plusser, over 25 jaar zal dat, volgens het CBS, zijn gestegen tot een op de vier à vijf.
Veel gepensioneerden genieten nu voor hun 65e verjaardag al van een VUT-uitkering, een prepensioen of ze zijn op een andere manier niet meer werkzaam. Zeker de afgelopen decennia was het gebruikelijk dat senioren eerder stopten met werken, om plaats te maken voor jongeren op de arbeidsmarkt. Dit beeld zal de komende jaren drastisch veranderen. De laatste jaren werd de roep steeds sterker dat mensen tot hun 65ste dienen door te werken, eventueel in een kortere werkweek. Ook zijn er al politici en wetenschappers die ervoor pleiten dat de pensioenleeftijd wordt verhoogd, bijvoorbeeld in stapjes naar 67 jaar.
Als een eerste stap in de richting van het langer doorwerken zijn VUT-, prepensioen- en vroegpensioenregelingen afgeschaft, met een overgangsregeling voor werknemers die op 31 december 2004 vijfenvijftig jaar of ouder waren. Als alternatief is er een levensloopregeling bedacht, waarmee een werknemer maximaal 3 jaar eerder met pensioen kan gaan, als het maximale bedrag is gespaard.

Bron(nen):
  • Plus Pensioengids
Trefwoorden: