Alimentatie uit de erfenis

Vraag van de week

Mijn ex-man is onlangs overleden. Hij was altijd zeer nalatig met het betalen van zijn alimentatie en later ook met zijn pensioen. Kan ik de bedragen die ik nooit ontvangen heb, alsnog bij de erfgenamen opvragen, is dat dan een erfenis of iets anders?

De bedragen die u nog van uw ex-man te goed hebt, kunt u alleen dan claimen als ze ook daadwerkelijk als vordering bestaan. Met andere woorden, uw ex-man moet verplicht zijn geweest om uw alimentatie en pensioen te betalen. Een en ander blijkt uit het echtscheidingsconvenant dat u ten tijde van de echtscheiding hebt laten opstellen.

Verder moet u ook kunnen aantonen dat u uw best hebt gedaan om de bedragen die hij verschuldigd was en niet betaalde toch te kunnen ontvangen. U moet hem bijvoorbeeld gemaand hebben, of laten manen door een advocaat, om te betalen en de achterstallige bedragen steeds gevorderd hebben. Verder moet u rekening houden met een verjaring van vijf jaar.

Kunt u door middel van de brieven die u aan uw ex-man hebt gestuurd (of via een advocaat) en waarin u hem van nalatigheid beschuldigt, aantonen dat u nog het een en ander te vorderen hebt en hebt u de verjaring steeds gestuit voordat van verjaring sprake kan zijn om zo toch de niet betaalde bedragen te kunnen ontvangen, dan heeft uw ex-man een schuld aan u. Een schuld die de erfgenamen aan u moeten uitbetalen.

De bedragen die u nog tegoed hebt zijn dus een vordering en geen erfenis. U bent daarmee ook geen erfbelasting verschuldigd. Wel bent u over het bedrag aan achterstallige alimentatie en pensioen nog wel inkomstenbelasting verschuldigd.

Hebt u uw alimentatie en pensioen niet ontvangen en er ook niets aan gedaan om het alsnog te krijgen dan is nu met een vordering komen niet erg kansrijk.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.