Auto verkocht; heeft dit gevolgen voor onze huurtoeslag?

Mijn man is vorige maand afgekeurd voor zijn rijbewijs. Aangezien ik geen rijbewijs heb, zijn we van plan om onze net nieuwe auto te verkopen. Kunt u mij zeggen of dit gevolgen heeft voor onze huurtoeslag?

Als u (samen met uw partner) te veel vermogen (in box 3) heeft, kan dat gevolgen hebben voor uw toeslagen. Vermogen is de waarde van uw bezittingen min uw schulden. Wat u wel en niet als vermogen moet meetellen, is hetzelfde als bij uw belastingaangifte. Spaargeld en een vakantiehuis in Nederland of het buitenland tellen bijvoorbeeld mee. Roerende zaken voor eigen gebruik, zoals de auto, zijn vrijgestelde bezittingen. Deze tellen dus ook niet mee voor de huurtoeslag.

Bij verkoop van de auto ontvangt u contanten die wél opgegeven moeten worden in het vermogen. Afhankelijk van de hoogte van uw overige vermogen kan u hierdoor boven het vrijgestelde bedrag voor de huurtoeslag uitkomen. U mag samen met uw man in 2019 maximaal € 60.720 aan vermogen hebben om huurtoeslag te krijgen. Voor belastingplichtigen zonder toeslagpartner is het vrijgestelde bedrag voor 2019 € 30.360.

Overigens speelt dit voor u in 2019 nog niet. Er wordt namelijk gekeken naar het vermogen op 1 januari van het belastingjaar. Op z’n vroegst krijgt u hier dus pas mee te maken in het belastingjaar 2020. Heeft u op 1 januari 2020 te veel vermogen, dan heeft u dat hele jaar geen recht op huurtoeslag. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan moet u de huurtoeslag zelf stopzetten.

Mr. Nicole GoudNicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen.