Droogte veroorzaakt meer funderingsschade

Huurhuis
Getty Images

Steeds meer huizen kampen met funderingsschade door de droogte. Bij het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) neemt het aantal meldingen de laatste maanden toe.

Dat meldt de Vereniging Eigen Huis. Door de aanhoudende droogte dreigen honderdduizenden huizen te verzakken. Vooral in het rivierengebied speelt de lage grondwaterstand de huizen parten. Het grondwaterpeil is in vrijwel het hele land meer dan twintig centimeter lager dan normaal voor de tijd van het jaar.

De Vereniging Eigen Huis vreest dat er later dit jaar nog meer schademeldingen binnenkomen bij het KCAF. Als er in het najaar flink wat regen valt, kan de uitgedroogde klei gaan zwellen en druk uitoefenen op de fundering. Dit kan tot schade leiden.

Herstelkosten

Volgens de Vereniging Eigen Huis, woningbouwcorporaties (Aedes), hypotheekaanbieders (banken en verzekeraars) en het KCAF lopen één miljoen koop- en huurwoningen de komende dertig jaar een aanzienlijk risico te worden getroffen door bodemdaling en funderingsschade als er niet wordt ingegrepen. Het gaat om ongeveer een kwart van de huizen die voor 1970 zijn gebouwd. Als de prognoses van het KCAF uitkomen, is er tot 2050 zo'n zestig miljard euro nodig voor schadeherstel.

Huiseigenaren draaien momenteel volledig op voor de vaak hoge herstelkosten van funderingsschade, hoewel ze geen invloed hebben op de oorzaken. De organisaties pleiten daarom voor een landelijk functionerend fonds voor onderzoek naar funderingsschade en een herstelfonds om huiseigenaren financieel bij te staan.

Bron: www.eigenhuis.nl

Auteur 
  • Perry van Dijk