Een nieuwe manier om uw woningwaarde te verzilveren

Getty Images

Duowonen is een nieuwe manier om een deel van uw woningwaarde te verzilveren. Geld dat u vrij kunt besteden, terwijl u in de woning blijft wonen.

Woningwaarde verzilveren op latere leeftijd

Bij huizenbezitters zit een groot deel van hun vermogen in het huis. Juist op latere leeftijd wilt u hier gebruik van kunnen maken. Uw inkomen daalt mogelijk na pensioen en u heeft meer tijd om van het leven te genieten. Echter, pas bij verkoop kunt u de woningwaarde omzetten in geld.

De laatste jaren zijn de mogelijkheden gegroeid om de woningwaarde te verzilveren terwijl u in de woning blijft wonen. Zo is er de verzilverhypotheek voor huizenbezitters met overwaarde. Daar is nu een nieuw initiatief bij gekomen: Duowonen.

Nieuw initiatief: Duowonen

Duowonen is een verzilverproduct van de Nederlandse verzekeraar Goodlife. Daarbij verkoopt u de grond onder de woning en ontvangt u de actuele grondwaarde in één keer. Als u nog een hypotheekschuld heeft wordt dit eerst afgelost. De rest van de grondwaarde kunt u vrij besteden. U betaalt vervolgens enkel nog een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de grond (canon). 

Dit is een vergelijkbare constructie als erfpacht, maar met een aantal belangrijke verschillen. U heeft dezelfde rechten en plichten als wanneer u de woning volledig in eigendom heeft. Ook heeft u altijd het recht om de grond terug te kopen. U betaalt dan aan Goodlife de waardestijging van de grond. De woning (inclusief grond) kunt u dus op elk moment verkopen.

Voor- en nadelen Duowonen

Met Duowonen kunt u direct over een groot geldbedrag beschikken. U hoeft geen extra lening af te sluiten en betaalt enkel nog de maandelijkse canon. Dit verzilverproduct heeft ook een aantal nadelen, zoals:

●    Omdat u de grondwaarde eerder te gelde maakt, wordt uw nalatenschap kleiner.
●    U profiteert minder van de stijging van de huizenprijs, omdat de stijging van de grondwaarde voor Goodlife is.

Voor wie interessant?

Met Duowonen kunt u de waarde van uw woning deels omzetten in geld zonder te verhuizen. Deze extra financiële armslag kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor een aanpassing in of aan de woning. U kunt zo langer genieten van de luxe van uw eigen huis. Ook een schenking aan de kinderen, bijvoorbeeld om te helpen met de hypotheek, behoort tot de mogelijkheden. Maar bovenal: u bent helemaal vrij om het geld te besteden.

Benieuwd naar uw mogelijkheden om uw woningwaarde te verzilveren? Laat vrijblijvend uw mogelijkheden berekenen.