Gratis wonen, mag dat?

Vraag van de week

Mijn zoon heeft een tweede woning gekocht. Hij biedt me aan in de tweede woning te gaan wonen. Ik hoef van hem geen huur te betalen, maar mag dat wel?

Uw zoon mag u natuurlijk de woning gratis aanbieden, maar de vraag is hoe de fiscus daar over denkt. Door u de woning gratis aan te bieden, schenkt uw zoon u eigenlijk de huur. Dat zou ook zo zijn als de normale huur bijvoorbeeld € 600 per maand zou zijn en u maar € 300 hoeft te betalen, hij schenkt u dan een deel van de huur. Omdat uw zoon door de gratis of lagere huur u eigenlijk schenkt zou u aan het eind van het jaar, maar voor 1 maart van het nieuwe kalenderjaar aangifte van schenking moeten doen. De vrijstelling voor ouders over schenkingen van kinderen is in 2020 € 2.208, over het meerdere is schenkbelasting van 30 procent verschuldigd.

Maak voor de zekerheid een overeenkomst op waaruit de gratis huur blijkt en wat u eventueel zelf moet doen of welke kosten van de woning wel voor uw rekening komen omdat u gratis huurt.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.