Huis in Spanje en de erfbelasting

Wij hebben een tweede woning in Spanje. Betalen de erfgenamen hierover zowel in Nederland als in Spanje erfbelasting bij overlijden van (een van) ons?

Nederland heft erfbelasting over al het vermogen dat een inwoner van Nederland nalaat. Dit betreft dus ook een tweede huis in Spanje. 

Ook Spanje heft normaal gesproken erfbelasting over Spaans onroerend goed dat iemand uit het buitenland nalaat. Dit is ook zo als de eigenaar - zoals in uw geval - in Nederland woont. Of en hoeveel erfbelasting in Nederland en/of Spanje verschuldigd is, hangt in de eerste plaats af van de waarde van de woning en de in beide landen (regio’s) geldende vrijstellingen. Voor de exacte tarieven (Spanje kent verschillende regio's met eigen tarieven en vrijstellingen) kunt u het best contact opnemen met een deskundige (in Spanje). 

Om te voorkomen dat tweemaal erfbelasting wordt geheven over hetzelfde bezit zijn er tussen verschillende landen en Nederland verdragen ter voorkoming van dubbele (erf)belasting afgesloten. Nederland en Spanje kennen echter zo'n verdrag voor de erfbelasting niet. Bij een overlijden in Nederland kan wel een beroep worden gedaan op het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. De erfgenamen mogen de erfbelasting die ze in Spanje betalen in principe aftrekken van de erfbelasting die ze in Nederland verschuldigd zijn. Als de erfbelasting in Nederland over het tweede huis in Spanje lager is dan de Spaanse erfbelasting hierover, mag slechts het lagere bedrag worden afgetrokken. Een erfgenaam die vanwege een vrijstelling in Nederland geen erfbelasting hoeft te betalen, kan helemaal geen Spaanse erfbelasting verrekenen. 

N.B. Wellicht ten overvloede: ik ga ervan uit dat dit huis ook als bezit in box 3 in Nederland voor de inkomstenbelasting wordt opgegeven. Dit bezit is dus in elk geval bekend bij de Belastingdienst in Nederland.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.