Huurders kunnen huurverlaging krijgen

Ongeveer 300.000 huishoudens komen in aanmerking voor huurverlaging of huurbevriezing. Het gaat om huurders van een sociale corporatiewoning met een laag inkomen en hoge huurprijs.

Dit meldt de Woonbond, die eind maart een online check op haar site zette waarmee huurder kunnen zien of ze in aanmerking komen voor verlaging of bevriezing. De Woonbond en woningcorporatiekoepel Aedes hebben eind vorig jaar een Sociaal Huurakkoord gesloten, waar onder andere werd afgesproken dat huurders met een laag inkomen en een hoge huur huurbevriezing of huurverlaging kunnen krijgen. De afspraken zijn niet wettelijk vastgelegd, maar het is wel de bedoeling dat woningcorporaties zich aan de afspraken houden.

Bedragen

Huurders met een inkomen onder de huurtoeslaggrens en een huurprijs boven de aftoppingsgrens (afhankelijk van huishoudgrootte 607 euro of 651 euro) kunnen huurbevriezing aanvragen. Bij een huur boven de sociale huurgrens van 720,42 euro kunnen zij huurverlaging aanvragen. Ook huurders met een huurprijs boven de sociale huurgrens en een inkomen tot 38.035 euro kunnen huurbevriezing krijgen. Het is niet bekend hoe groot deze laatste groep is.

De check staat hier: www.woonbond.nl/huurbevriezing-of-huurverlaging

Bron(nen):
Trefwoorden: