Huurverlaging voor lagere inkomens

Huurders met een laag inkomen en een hoge huur in een woning van woningcorporatie krijgen eenmalig een huurverlaging. Dit is een invulling van het sociaal huurakkoord waarin de Woonbond en Aedes afspraken hebben gemaakt over huurverlaging.

Volgens berekeningen van het ministerie komen zo'n 260.000 huishoudens in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. De woningcorporaties vragen voor huurders met een kale huur boven de aftoppingsprijs bij de belastingdienst of ze op basis van het inkomen in 2019 in aanmerking komen voor huurverlaging. Is dat het geval, dan krijgen deze huurders automatisch een voorstel tot huurverlaging. Zij hoeven dit zelf niet aan te vragen. De belastingdienst kijkt naar 2019 omdat dit de meest recente vastgestelde inkomensgegevens zijn. Huurders bij wie het inkomen na 2019 is gedaald en daardoor recht hebben op huurverlaging, kunnen dit zelf aanvragen bij de woningcorporatie. Dit kan vanaf 1 januari 2021. De aftoppingsprijs is in 2020 €619,01 voor 1- en 2-persoonshuishoudens en €663,40 voor huishoudens met 3 of meer personen.

Bron(nen):