Inboedel vermaken

Vraag van de week

Ik wil mijn inboedel vermaken aan mijn zoon. Kan ik dat zelf doen met een handgeschreven briefje?

Waar u het over hebt is een codicil, een handgeschreven, gedateerd en ondertekend stuk waarin u een of meer zaken aan iemand nalaat. Een dergelijk codicil is te gebruiken voor het nalaten van een bepaald stuk of voor het vastleggen van uw uitvaartwensen, maar niet voor een gehele inboedel. Als u echt uw inboedel wilt nalaten aan een persoon, dan kunt u dat beter laten vastleggen in een testament. Doet u het met een codicil, dan kan dat snel tot verwarring of onjuistheden leiden. Want wat behoort er tot uw inboedel? Gebruikt u dit woord en doet een erfgenaam een beroep op de definitie van inboedel uit het Burgerlijk Wetboek, dan zal uw zoon niet alles kunnen erven wat er zich in uw inboedel bevindt. Volgens artikel BW3:5 is een inboedel het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken, met uitzondering van boekerijen en verzamelingen van voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard.

De schilderijen en boekenverzameling krijgt uw zoon op basis van deze definitie niet mee. Per testament kunt u nauwkeuriger zijn en juist dat nalaten aan uw zoon wat u hem het meeste gunt. Ik kan me zo voorstellen dat het u en hem niet te doen is om de inhoud van de keukenkastjes, maar om die zaken die voor u en voor hem belangrijk zijn.

Gaat het u niet om de inboedel zelf, maar om het feit dat niet iedereen door uw persoonlijke bezittingen  hoeft te gaan na uw overlijden, benoem dan uw zoon tot afwikkelingsbewind-executeur. Hij kan dan zelfstandig aan de slag. Erft hij in dat geval bovendien al uw roerende zaken (wat meer is dan de inboedel) dan zorgt u ervoor dat uw zoon én uw spullen erft én dat geen andere persoon dan uw zoon uw privé zaken ziet.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.