Kan ik zonder medewerking van mijn dementerende vrouw ons huis verkopen?

Het gaat op dit moment niet zo goed met mijn vrouw. Zij vertoont de eerste verschijnselen van dementie. Als zij in de toekomst opgenomen moet worden in een verpleeghuis, wil ik ons huis verkopen en zelf kleiner gaan wonen. Kan ik dan zonder problemen ons huis verkopen of heb ik voor de verkoop van ons huis ook de handtekening van mijn vrouw nodig?

In het algemeen geldt dat om een woning te kunnen verkopen en leveren de leverende partij beschikkingsbevoegd moet zijn. Om beschikkingsbevoegd te zijn moet iemand eigenaar zijn of toestemming van de eigenaar hebben.

Ten aanzien van de echtelijke woning geldt bovendien nog het volgende. De wet schrijft voor dat bij verkoop van de echtelijke woning toestemming van de beide echtgenoten vereist is om tot een geldige koop te kunnen komen. Het maakt daarbij niet uit of de echtgenoten in algehele gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn. Het gaat daarbij specifiek om de echtelijke woning. Toestemming is dus bijvoorbeeld niet vereist bij de verkoop van een bedrijfspand van een van de echtgenoten.
Een notaris zal aan een dergelijke verkoop van de woning zonder de vereiste toestemming zijn medewerking niet verlenen.

Als uw echtgenote op het moment van verkoop nog wilsbekwaam is, kan zij rechtsgeldig mee tekenen en kunt u dus gewoon de woning verkopen. Als de ziekte in een verder stadium is, dan behoort dat meestal niet meer tot de mogelijkheden en heeft u een volmacht van haar (levenstestament waarin bijvoorbeeld u als gevolmachtigde bent aangewezen) nodig. Deze volmacht moet uiteraard afgegeven zijn op het moment dat uw vrouw daar nog toe in staat was. Als dit niet meer mogelijk, is onder bewindstelling van het vermogen van uw vrouw een optie. De bewindvoerder kan dan namens haar handelen.

N.B. Dat wat geldt voor de gehuwde echtgenoot geldt ook voor de geregistreerde partner. Ook in dat geval is bij verkoop van de woning toestemming van de beide partners vereist.

N.B. Geen toestemming is nodig bij ongehuwd samenwonenden, waarbij slechts een van de partners eigenaar is van de gemeenschappelijke woning, terwijl de andere partner ook in deze woning woont.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Tot voor kort was zij werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds kort is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).