Korting AOW door kleinkind?

Vraag van de week

Mijn kleinkind gaat studeren in de stad waar ik woon en zoekt een kamer. Om hem te helpen heb ik aangeboden dat hij bij mij kan wonen. Zijn er zaken waar ik aan moet denken?

Ja, en best een aantal. In de eerste plaats uw AOW. Alleen voor kinderen geldt de uitzondering dat uw AOW niet gekort wordt als u met dit kind samenwoont. Woont u dus met een ander op het zelfde adres (ingeschreven bij de gemeente) dan kort de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw alleenstaande-AOW naar gehuwden-AOW; dit kost u bruto € 360 per maand. Om dit te voorkomen kunt u een huurovereenkomst met het kleinkind maken. De huur moet marktconform zijn en ook daadwerkelijk betaald worden. Een voorbeeld van een goede huurovereenkomst vindt u op de site van de SVB.

Naast de korting op de AOW loopt wellicht uw huurtoeslag gevaar omdat uw kleinkind een medehuurder is. Omdat hij waarschijnlijk geen eigen inkomsten heeft zal dit echter zo’n vaart niet lopen, maar het is wel iets om rekening mee te houden. Fiscaal partners zult u niet worden omdat u niet aan de daarvoor gestelde voorwaarden voldoet.
Verder zijn sommige heffingen (denk bijvoorbeeld aan de waterschapsbelasting en de afvalstoffenheffing) gebaseerd op een of meerdere personen in het huishouden. Komt uw kleinkind bij u wonen, dan gaan deze heffingen waarschijnlijk omhoog. De maat is hier steeds 1 januari van het nieuwe jaar. Woont u kleinkind op 1 januari 2018 bij u, dan betaalt u het gehele jaar de hogere heffing.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Voorbeeld huurovereenkomst >>

Bron: https://www.belastingdienst.nl