Laatste jaar voor uitzondering Starterslening

De fiscale uitzonderingspositie van de Starterslening houdt op. Om gebruik te kunnen maken van de huidige Starterslening moet een aanvraag voor 31 december dit jaar bij de notaris passeren.

De fiscale regels voor hypotheekrenteaftrek zijn op 1 januari 2013 veranderd. Sindsdien is het verplicht af te lossen op de hypotheek, tenminste annuïtair, om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek. Een Starterslening is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij, zodat deze lening niet voldoet aan de eisen van aflossing. Er is voor deze lening een uitzondering gemaakt tot en met 31 december 2016. Daarom moet de lening voor die datum zijn gepasseerd bij de notaris. De aanvraag procedure van een Starterslening duurt ongeveer drie maanden.

Toekomst

Svn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting wil de Starterslening in 2017 in gewijzigde vorm voortzetten, maar het is nog niet duidelijk hoe de lening er dan uit gaat zien. De Starterslening is meer dan 10 jaar een belangrijk instrument geweest om start te helpen bij het kopen van een huis.

Bron: www.svn.nl