Na overlijden partner door daling inkomen en vermogen recht op huurtoeslag?

Na het overlijden van mijn man is mijn inkomen flink gedaald, maar de kosten zijn gelijk of hoger geworden. Ik teer langzaam in op mijn vermogen. Kunt u mij zeggen of ik nu recht op huurtoeslag zou hebben?

Het moment dat u er alleen voor komt te staan, is vaak een goed moment om alle toeslagen nog eens tegen het licht te houden. De belastingdienst neemt niet zelf contact met u op om u  te wijzen op de mogelijkheid van huur- of zorgtoeslag; u moet het zelf aanvragen. Dat kunt u doen tot 1 september van het nieuwe kalenderjaar of tot de uiterste datum van uitstel van het doen van aangifte inkomstenbelasting.

In 2018 heeft u recht op huurtoeslag als uw huur lager is dan €710,68 per maand of als de huur bij aanvang van de huur lager was dan de maximale huurgrens van de huurtoeslag toen. 
Uw inkomen als alleenstaande mag bovendien niet hoger zijn dan €22.400 bruto per jaar (€30.400 voor een (echt)paar). En het vermogen mag niet meer zijn dan €30.000 per persoon.
Voldoet u aan deze eisen, dan kunt u huurtoeslag aanvragen. 

Let op: Als u huurtoeslag aanvraagt ondanks dat u niet zeker weet of u aan de eisen voldoet, dan zal de belastingdienst die in eerste instantie toekennen. Pas achteraf controleert de fiscus namelijk of uw inkomen en vermogen niet te hoog waren in het belastingjaar waarin u huurtoeslag ontving. U krijgt na die controle een definitieve beschikking. Vaak klopt die beschikking met wat u eerder opgaf. Soms krijgt u iets meer en soms - als u toch teveel verdiende of te veel inkomen had - moet u alles of een deel terug betalen.

N.B. Via de site van de Belastingdienst kunt u huurtoeslag aanvragen, u heeft daar wel uw DigiD voor nodig. Heeft u die niet vraag deze dan eerst aan bij www.digid.nl

Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook was zij een aantal jaren werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds enige tijd is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).