Succesvolle huurverlaging studentenkamers

Studenten die te veel huur voor hun kamer betalen, kunnen de Huurcommissie inschakelen. In ruim negen van de tien gevallen kregen studenten de afgelopen tijd gelijk, wat resulteerde in een huurverlaging van gemiddeld bijna 160 euro per maand met als hoogste verlaging 913 euro.

Dat meldt de Woonbond, die uitspraken van de Huurcommissie heeft geïnventariseerd. Studenten kunnen met de puntentelling op de website van de Huurcommissie controleren of de huurprijs deugt. Bij aanvang van de huur, in het eerste half jaar, kunnen studenten bij een te hoge huur de Huurcommissie inschakelen. Dat gebeurt nu weinig. De Woonbond vond 123 uitspraken in de onderzochte periode. In 17 zaken kreeg de huurder geen gelijk. Op één na waren dit zaken waar geen inhoudelijke behandeling plaatsvond, bijvoorbeeld omdat de periode van zes maanden al was verstreken, of omdat de huurder al was verhuisd en de Huurcommissie de kamer niet meer kon controleren. Voor de uitspraken lag de gemiddelde huurprijs op 405,73 euro. Na correctie door de Huurcommissie werd dat 263,75 euro.

Woekerhuur

De hoge overschrijdingen van de maximaal toegestane kamerhuur tonen dat verhuurders geld proberen te slaan uit de krapte op de kamermarkt. De Woonbond vindt dat het aanpakken van woekerprijzen harder moet worden aangepakt. Nu zijn er geen sancties voor een verhuurder die willens en wetens te veel vraagt. De huurcommissie kan alleen de huur verlagen, als de huurder wint. Een verhuurder kan het dus altijd proberen. De Woonbond wijst erop dat door boetes te geven aan verhuurders die in de fout gaan, er een prikkel komt om het vragen van woekerhuren tegen te gaan.

 

 

Bron(nen):