Vraag van de week: Woning op naam zetten

Mijn man is vorig jaar overleden. Bij de bank heb ik zonder problemen de rekening op mijn eigen naam kunnen zetten. Met de kinderen heb ik afspraken gemaakt over hun erfdeel en dacht klaar te zijn. Een vriend meldde me echter dat ik de woning nog op mijn eigen naam moet zetten, is dat echt nodig?

De vraag die u stelt, is op zichzelf makkelijk te beantwoorden: het is misschien op dit moment niet nodig maar wel zeer verstandig om de woning op uw eigen naam te zetten zodat er later bij de verkoop van de woning geen complicaties zijn. Ook ontvangt u dan aanslagen van de gemeente en waterschappen op uw eigen naam. Om de woning op uw naam te zetten, moet er door de notaris een verklaring van erfrecht worden opgesteld; dit brengt kosten met zich mee. Bovendien is er - als u naast de woning ook de hypotheek op uw naam zet - een onderhandelingsmoment over de hypotheekrente. Zet u de woning niet op eigen naam dan verandert er eigenlijk niets totdat de woning verkocht moet worden. Op dat moment moet worden vastgesteld wie de eigenaren van de woning zijn. Op dat moment moet het testament van uw man weer boven water komen en moet de notaris alsnog de verklaring van erfrecht opstellen.

Het advies van de vriend ondersteun ik wel; nu alles goed regelen, maakt het later een stuk eenvoudiger. Bovendien is onze ervaring bij langstlevende partners die de eerste overleden partner lang overleven, dat zij nog wel eens verhuizen, administratie wegdoen en dat dan bij de verkoop veel werk moet worden verzet om de verkoop te kunnen realiseren. Nu alles op uw eigen naam zetten, is later wel zo gemakkelijk en levert u misschien ook nog een lagere hypotheekrente op.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.