Waar aan te denken bij sleutelverklaring of sleutelovereenkomst

Vorige week hebben de koper van mijn woning en ik de koopovereenkomst getekend. De levering bij de notaris vindt over een maand plaats. Nu heeft de koper van mijn woning gevraagd of hij al eerder de sleutel kan krijgen zodat hij alvast aan de slag kan. Wat mij betreft is dat prima want de woning staat toch al leeg. Maar is dit wel verstandig? Ik heb begrepen dat we dan een sleutelovereenkomst moeten sluiten.

Het komt regelmatig voor dat een koper al voor de overdracht van de woning (bij de notaris) aan de slag wil, bijvoorbeeld om de woning vast leeg te ruimen of om met de aannemer door het huis te lopen als er een verbouwing gepland staat of om te schilderen. Het meest verstandig is om in dat geval te proberen de eigendomsoverdracht bij de notaris te vervroegen. Als dat niet lukt en als u het als verkoper geen probleem vindt, kunt u hier uw medewerking aan verlenen. U moet echter wel bedenken dat u hiermee de koper de beschikking geeft over uw woning terwijl er nog geen koopprijs is betaald en de risico’s nog bij u liggen. Om deze risico’s te beperken, is het in elk geval verstandig dat u een zogeheten sleutelovereenkomst (sleutelverklaring) aangaat met de koper. Bedenk verder dat - - als er een hypotheek op de woning zit - u formeel toestemming nodig zal hebben van de bank.

Ik adviseer u om in elk geval de volgende zaken goed vast te leggen in de sleutelovereenkomst:
•    Spreek af dat alle voorbehouden (zoals bijvoorbeeld het financieringsvoorbehoud) vanaf de datum van de sleuteloverdracht komen te vervallen. Hiermee is de koop feitelijk definitief. Voor zover dit nog niet afgesproken is, is het verstandig om in elk geval een bankgarantie te vragen of een waarborgsom te laten betalen.
•    Zo veel mogelijk goed vastleggen welk gebruik door de koper is toegestaan (om welke werkzaamheden gaat het);
•    Op de datum dat de koper de sleutel krijgt, moet de normale inspectie van de woning plaats vinden (in plaats van de inspectie op de dag van de overdracht) en moeten de meterstanden opgenomen worden. Alle lasten van de woning komen voor rekening van de koper vanaf deze datum.
•    Opnemen dat het risico van de woning overgaat op de koper van de datum van de sleuteloverdracht.

N.B. Er kan ook een vergoeding worden afgesproken voor het eerdere gebruik door de koper. Zorg er in dit geval voor dat dit niet kan worden aangemerkt als huur (i.v.m. huurbescherming)

N.B. Voor een juiste formulering kunt u deze overeenkomst het best laten opstellen door de makelaar, een jurist, een notaris of andere deskundige.

Nicole GoudNicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Tot voor kort was zij werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds kort is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).