We willen ons tweede huis verhuren aan onze dochter; hoe geven wij dit op voor de belastingen?

Wij hebben een tweede woning en die willen we gaan verhuren aan onze dochter. Ze hoeft van ons niet de hoofdprijs te betalen. Hoe moet ik deze woning en de huur opgeven voor de inkomstenbelasting?

Als een tweede woning niet verhuurd wordt geeft u deze aan als bezitting in box 3 op tegen de WOZ-waarde.

Ook een verhuurde tweede woning geeft u op als bezitting in box 3. De huuropbrengst zelf hoeft u niet op te geven. Voor de waardering van de verhuurde woning mag u echter een lagere waarde hanteren dan de WOZ-waarde. U vermenigvuldigt hiervoor de WOZ-waarde met een bepaald percentage dat afhankelijk is van de hoogte van de huur. De jaarhuur maal een factor (dit is de zogenoemde leegwaarderatio) bepaalt uiteindelijk hoeveel lager de waarde is die u moet aangeven. Op de site van de belastingdienst staat in de ‘tabel waarde verhuurde of verpachte woning’ met welk percentage u de WOZ-waarde van de verhuurde woning moet vermenigvuldigen.

Let op: Anders is dit wanneer u een woning verhuurt aan een gelieerde partij (zoals uw dochter) en wanneer u als verhuurder een huurprijs met de huurder heeft afgesproken die u niet met derden zou zijn overeengekomen. In dat geval is de leegwaarderatio altijd 62% van de WOZ-waarde (2017).

Voorbeeld

U verhuurt de woning aan uw dochter voor € 350. Als u de woning aan een willekeurige andere persoon zou verhuren, zou u een huurprijs vragen van € 600. De WOZ-waarde van de verhuurde woning is € 200.000. De leegwaarderatio is 62% x € 200.000 =  € 124.000. Dit is ook het bedrag dat u opgeeft in uw aangifte inkomstenbelasting in box 3.

N.B. Wanneer u een veel lagere (niet zakelijke) huurprijs vraagt aan uw dochter, kan de fiscus stellen dat er sprake is van een schenking. Het verschil tussen de zakelijke huurprijs en de huur die u aan uw dochter vraagt, kan dan als schenking worden aangemerkt. Als we de bedragen uit het voorbeeld nemen, zou dit gaan om een bedrag van 12 x €250. Zolang dit bedrag (tezamen met eventuele andere schenkingen aan uw dochter) lager is dan de jaarlijkse schenkingsvrijstelling (2017: €5.320) is er echter niets aan de hand.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Tot voor kort was zij werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds enige tijd is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).